Kolekcja fotografii Jana Hausbrandta

Niezwykły zapis życia codziennego w Polsce lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dokonany przez Jana Hausbrandta, fotoreportera i artystę fotografa. Kolekcja czarno-białych zdjęć ukazuje prawdziwe oblicze komunizmu: kolejki, szarzyznę ulic, robotników przy pracy, biedę, pijaństwo, ale też nadzieję, radość i wiarę.
0:00
0:00

Młodzież z subkultury młodzieżowej „punk” na kempingu, Sztutowo, 1983 r.

Ludzie zebrani na pl. Zamkowym w Warszawie po zamachu na papieża Jana Pawła II, maj 1981 r.

Strajk podchorążych w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarnictwa przy ul. Słowackiego 52/54 w Warszawie, 2.12.1981 r.

Msza święta podczas strajku studentów Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Warszawa, 16.02.1981 r.

Handel przed Spółdzielczym Domem Handlowym „Sezam” na ul. Marszałkowskiej w Warszawie, 1985 r.

Okruchy historii – czytaj i słuchaj