Barwna kolekcja przypinek opozycyjnych w zasobie Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu

Archiwum osobiste Alfonsa Łykowskiego, znajdujące się w Instytucie Pamięci Narodowej, to przede wszystkim archiwalia dokumentujące działalność p. Łykowskiego w strukturach NSZZ "Solidarność" i jego niezależną, niezłomną postawę wobec komunistycznej władzy.

Zbiór przypinek-znaczków opozycyjnych z lat 1980-1981

Alfons Łykowski był członkiem Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska i delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" w Gdańsku w 1981 r.

Na przekazaną dokumentację składają się m.in. materiały potwierdzające opozycyjną drogę Pana Łykowskiego i jego zaangażowanie w walkę o wolną Polskę. Wśród archiwaliów są także plakaty, ulotki, fotografie i prasa podziemna.

Legitymacja Alfonsa Łykowskiego, członka Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność", 1981 r.

Mandat delegata Alfonsa Łykowskiego na walne zebranie NSZZ "Solidarność" Regionu Wielkopolska, 1981 r.

Legitymacja Alfonsa Łykowskiego na 1. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" w Gdańsku, 1981 r.

Plakat z apelem do funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa, lata 80. XX w.

Na szczególną uwagę zasługuje duży zbiór przypinek-znaczków opozycyjnych z lat 1980-1981. Łącznie do zasobu archiwalnego IPN trafiło 97 przypinek. Są wśród nich znaczki związkowe, upamiętniające ówczesne wydarzenia polityczne i społeczne, rocznice i postaci, oraz przypinki o tematyce religijnej. Są symbolem oporu wobec władzy, oznaką społecznego sprzeciwu i dowodem istnienia wolnego, niezależnego związku NSZZ „Solidarność”.

Zbiór przypinek-znaczków opozycyjnych z lat 1980-1981

Zbiór przypinek-znaczków opozycyjnych z lat 1980-1981

Zbiór przypinek-znaczków opozycyjnych z lat 1980-1981

Okruchy historii – czytaj i słuchaj