Co stanie się z moimi dokumentami?

Dokumenty przekazane Archiwum IPN staną się częścią narodowego zasobu archiwalnego. Ich treść zostanie rzetelnie opracowana. Z dużą troską zostaną zabezpieczone i przechowywane.

Ocalone przed zniszczeniem i zapomnieniem

Każdy darczyńca otrzymuje protokół potwierdzający przekazanie zbiorów prywatnych do Archiwum IPN. Zobacz wzór protokołu.

Jeżeli przekazywane materiały podlegają ochronie praw autorskich, przygotowujemy umowę licencyjną, która zabezpiecza wszelkie prawa majątkowe darczyńcy do takich materiałów. Zadanie opracowania umowy licencyjnej spoczywa na IPN, a jej treść jest konsultowana z ofiarodawcą i dostosowana do jego oczekiwań.

Jak pracujemy

30 czerwca 2020 roku pani Zofia Zając, mieszkanka wsi Kalinowa, przekazała pracownikom Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej swoje najcenniejsze rodzinne pamiątki. Do zasobu archiwalnego dzięki jej uprzejmości trafiły dokumenty związane ze służbą jej ojca – Józefa Kraty w Korpusie Ochrony Pograniczna (w tym odznaka KOP-u, książeczka wojskowa, karta wojskowa), dokumenty związane z pracą przymusową w Niemczech jej rodziców (Arbeitsbuch, Arbeitskarte, karty kwitowe, tzw. „petka” i in.), dokumenty powojenne związane z jej losami oraz zbiór fotografii. Podarowane archiwalia poddano odpowiednim zabiegom konserwatorskim w celu ich zabezpieczenia.

PRZED zabiegami konserwatorskimi, materiały przekazane przez panią Zofię Zając
PO zabiegach konserwatorskich, materiały przekazane przez panią Zofię Zając
PRZED zabiegami konserwatorskimi, materiały przekazane przez panią Zofię Zając
PO zabiegach konserwatorskich, materiały przekazane przez panią Zofię Zając

Niektóre pamiątki posiadają nie tylko dużą wartość historyczną i poznawczą, ale również osobistą i sentymentalną. W takim przypadku IPN proponuje użyczenie materiałów w celu poddania ich procesowi digitalizacji. Uzyskane tą drogą pliki cyfrowe włączane są do zasobu archiwalnego Instytutu, a oryginały zwracane ich właścicielom w nienaruszonym stanie.

Z takiej możliwości skorzystała Pani Monika Kwiek, która przekazała krakowskiemu IPN-owi niezwykle cenną pamiątkę rodzinną w postaci miniatury akordeonu, wykonaną ręcznie przez Stefana Dutkę podczas pobytu w więzieniu karno-śledczym Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Montelupich w Krakowie.

Miniatura akordeonu autorstwa Stefana Dudki (widok z tyłu)
Miniatura akordeonu autorstwa Stefana Dudki (widok z boku)
Miniatura akordeonu autorstwa Stefana Dudki (widok z góry)