Okruchy historii – czytaj i słuchaj

Pamiątki rodzinne to często nieznane dokumenty i kryjące się za nimi wyjątkowe historie ludzi. Poznaj okruchy historii, które dzięki współpracy darczyńców z historykami nie zostaną zapomniane. Opracowane artykuły publikujemy w formie artykułów i podcastów.

Artykuły i podcasty

Pod zaborami

„Cichy i pokornego serca”. Michał Münnich – żołnierz wolnej Polski Historia rodziny Pyków Wspomnienia żołnierza 13. Pułku Ułanów Wileńskich

Druga Rzeczpospolita

Pułkownik Jan Stefan Kotowicz - legionista, oficer, dowódca... więzień okresu stalinowskiego Harcerz, oficer Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej w Charkowie – pamiątki po por. Romanie Stachańskim 100 lat historii rodziny Komierowskich

Czas wojny i okupacji

Obozy Zagłady

Zsyłki i deportacje

Polacy w obozach jenieckich

Materiały od dr Wandy Półtawskiej w zasobie archiwalnym krakowskiego IPN Polskie drogi. Losy Lucjana Batorowicza podczas II wojny światowej List z Kozielska na australijskiej ziemi

Żołnierze Wyklęci

Polacy na emigracji

Opór wobec reżimu PRL

Historie odnalezione

Młodzi, ubrani niemal odświętnie, a w tle zniszczona Warszawa. Kim są? Archiwum IPN poszukuje informacji o bohaterach ze zdjęcia Henryka Śmigacza. Archiwum prosi, aby wszelkie informacje na temat przedstawionych na fotografii osób kierować na adres archiwumipn@ipn.gov.pl

Archiwum IPN poszukuje informacji o bohaterach ze zdjęcia Henryka Śmigacza.