Tysiąc fotografii z prywatnych zbiorów Stanisława Mierzwy

Stanisław Mierzwa był jednym z najbliższych współpracowników premiera RP Wincentego Witosa. Jego archiwum osobiste obejmuje zbiór blisko tysiąca wyjątkowych fotografii obrazujących historię ruchu ludowego w Polsce, a także działalność polityczną i społeczną samego Stanisława Mierzwy.
0:00
0:00

Od lewej: Stanisław Mierzwa, Jan Witaszek i Józef Marcinkowski podczas wywiadu z profesorem Stanisławem Kotem dla czasopisma „Znicz”

Okruchy historii – czytaj i słuchaj

Pułkownik Jan Stefan Kotowicz - legionista, oficer, dowódca... więzień okresu stalinowskiego Harcerz, oficer Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej w Charkowie – pamiątki po por. Romanie Stachańskim 100 lat historii rodziny Komierowskich