100 lat historii rodziny Komierowskich

Zbiór dokumentów i pamiątek rodziny Komierowskich to przykład rodzinnego archiwum sięgającego początków XX wieku. Przekazane dokumenty obrazują losy jej członków począwszy od czasów carskiej Rosji, poprzez Wielką Wojnę, odrodzenie niepodległej Polski, II wojnę światową, po okres „Solidarności” i narodziny III RP.

Patent oficerski nr 8129 Witolda Komierowskiego na stopień podpułkownika podpisany przez Ministra Spraw Wojskowych Józefa Piłsudskiego, 1.10.1933 r.

Wśród materiałów przekazanych przez Panią Olgę Wiechnik znajdują się m.in.: korespondencja rodzinna, pamiętniki, patent oficerski, odznaczenia (m.in. cenna odznaka Legionu Puławskiego z okresu I wojny światowej), medale (m.in. Virtuti Militari i Krzyż świętego Jerzego), medaliki, plakietki z okresu od I wojny światowej do lat dziewięćdziesiątych, zbiór materiałów wytworzonych przez NSZZ Solidarność i inne organizacje opozycyjne: znaczki pocztowe wydane przez Komitet Katyński, podziemną Pocztę Solidarności oraz Pocztę Solidarności Walczącej, różne karty pocztowe wydane w podziemiu i druki okolicznościowe w formie banknotów.

Orzełek na czapkę z okresu II RP

Materiały wydawane w podziemiu przez organizacje opozycyjne, lata 80. XX w.

Zbiór materiałów wytworzonych przez NSZZ Solidarność i inne organizacje opozycyjne, lata 80. XX w.

W archiwum znajdziemy także materiały dotyczące Grzegorza Przemyka oraz Barbary Sadowskiej, będącej przyjaciółką Hanny Komierowskiej-Staszkowskiej. W wyniku splecenia się rodzinnych losów w kolekcji można znaleźć wzruszającą korespondencję Barbary Sadowskiej, w tym list wysłany z aresztu śledczego na Rakowieckiej z 1982 roku, tomiki wierszy, wspomnienia oraz fotografie Grzegorza Przemyka.

Zdjęcia Grzegorza Przemyka pochodzące z archiwum rodziny Komierowskich

Okruchy historii – czytaj i słuchaj

Pułkownik Jan Stefan Kotowicz - legionista, oficer, dowódca... więzień okresu stalinowskiego Harcerz, oficer Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej w Charkowie – pamiątki po por. Romanie Stachańskim Dokumenty osobiste Pawła Romockiego