Od biegłego księgowego do twórcy archiwum osobistego

Historia Polski od zawsze interesowała Romana Peskę . Jednak tej pasji poświecił się dopiero po otrzymaniu pamiątek dotyczących żołnierza POW i WP Edmunda Krysiaka, ps. „Sokół”. Rozpoczął wtedy zbieranie materiałów archiwalnych oraz relacji i wspomnień m.in. uczestników konspiracji niepodległościowej.
0:00
0:00

Wystawa materiałów NSZZ „Solidarność” oraz z okresu międzywojennego podczas spotkania w siedzibie KZ NSZZ „Solidarność” z okazji 63. rocznicy odzyskania niepodległości, listopad 1981 r.

Okruchy historii – czytaj i słuchaj