Na straży wolnego słowa

Zenon Szendo był działaczem NSZZ „Solidarność” w Łodzi, KPN oraz Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Współtworzył Tymczasową Radę Obrony i Pomocy „Solidarności”. Inwigilowany przez SB, aresztowany i osadzony, po wyjściu na wolność nadal działał w łódzkim podziemiu.
0:00
0:00

Legitymacja członkowska KPN Zenona Szendy

Okruchy historii – czytaj i słuchaj