Kurierka z Radomia

12 października 1918 r. członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej przechwycili przewożone pociągiem 1,8 mln koron austriackich. Większość tej kwoty przekazali Lucynie Wojtalskiej.

Archiwum osobiste działaczki niepodległościowej Lucyny Wojtalskiej

Działaczka niepodległościowa z Radomia

Lucyna Wojtalska urodziła się w 1897 r. Należała do radomskiego okręgu Polskiej Organizacji Wojskowej. Gdy 12 października 1918 r. członkowie POW na stacji w Bąkowcu przechwycili przewożone pociągiem 1,8 mln koron austriackich, Wojtalska przechowywała większość tej kwoty w swoim domu. Jako kurierka
jeździła m.in. z tymi pieniędzmi do Lublina, wspierając tamtejszą POW. Brała udział w rozbrajaniu żołnierzy austriackich, była również łączniczką kpt. Józefa Marjańskiego. W 1941 r. została aresztowana przez Gestapo i zamordowana.

Archiwum osobiste Lucyny Wojtalskiej przekazała w 2021 r. Instytutowi Pamięci Narodowej Dorota Sobieniecka-Kańska. Lucyna Wojtalska była siostrą jej babki. Unikatowe oryginalne dokumenty pokazują mało znane aspekty wydarzeń przed odzyskaniem niepodległości w 1918 r. w Radomiu.

Okruchy historii – czytaj i słuchaj

„Cichy i pokornego serca”. Michał Münnich – żołnierz wolnej Polski Historia rodziny Pyków Wspomnienia żołnierza 13. Pułku Ułanów Wileńskich