„Cichy i pokornego serca”. Michał Münnich – żołnierz wolnej Polski

Michał Münnich był polskim oficerem, który przebył długą drogę z armii austriackiej do Wojska Polskiego. W latach 1918–1920 walczył o wolną Polskę, a następnie z poświęceniem służył w jej przedwojennych jednostkach wojskowych i formacjach granicznych. Władza komunistyczna nie uznała jednak jego zasług dla Ojczyzny.
0:00
0:00

Żołnierze wojska austriackiego, w ostatnim rzędzie drugi od prawej Michał Münnich

Okruchy historii – czytaj i słuchaj