Historia rodziny Pyków

Dokumenty, fotografie i relacje z archiwum rodziny Pyków kreślą portret kilku pokoleń mieszkańców Górnego Śląska – świadków i uczestników powstań śląskich, II wojny światowej i powojennych represji komunistycznych. Są dowodem zaangażowania w obronę polskiej tożsamości mieszkańców Górnego Śląska od drugiej połowy XIX w.
0:00
0:00

Por. Józef Pyka z żoną Stanisławą i dziećmi: Bogusławem (Wincentym) i Marią, w miejscowości Ignalino podczas służby w Korpusie Ochrony Pogranicza (lata 1933–1935)

Ppor. Jan Pyka

Józef i Berta Pyka w okresie strajku szkolnego, 1906 r.

Kpt. Józef Pyka (w jasnym kołnierzu) gra w orkiestrze w obozie dla internowanych oficerów w Rumunii

Rajmund Pyka (z lewej) obok kapliczki Matki Boskiej Częstochowskiej zbudowanej przez polskich żołnierzy internowanych we Francji w Idron, 26.07.1941 r.

Świadectwo zwolnienia więźnia Bogusława (Wincentego) Pyki z więzienia w Jaworznie, 20.06.1953 r.

Okruchy historii – czytaj i słuchaj