Historie ocalonych archiwów

Kiedyś rodzinne skarby, ważne przedmioty otoczone opieką, z czasem szpargały bezrefleksyjnie wyrzucane do kosza. Ile takich rzeczy przepadło na wysypiskach? Dzięki wrażliwości historycznej znalazców udaje się uratować przed zniszczeniem wyjątkowe artefakty związane z naszymi dziejami.
0:00
0:00

Fotografie z archiwum osobistego Władysława Klekota – stan po konserwacji

Okruchy historii – czytaj i słuchaj

Pułkownik Jan Stefan Kotowicz - legionista, oficer, dowódca... więzień okresu stalinowskiego Harcerz, oficer Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej w Charkowie – pamiątki po por. Romanie Stachańskim 100 lat historii rodziny Komierowskich