Tajemnica włochowskiego domu

W latach 90. podczas remontu jednego z domów we Włochach odnaleziono dokumenty, które z czasem zaczęto określać mianem „kartoteki kontrwywiadu AK”. Uratowane materiały zawierają informacje o aktywistach komunistycznych i osobach podejrzanych o związki z organizacjami lewicowymi z całej Polski z lat 1940–1944.
0:00
0:00

Kartoteka kontrwywiadu Armii Krajowej

Okruchy historii – czytaj i słuchaj