„Przyrzekłem ratować historię”. Życie i działalność Eugeniusza Siemaszki

Eugeniusz Siemaszko, urodzony w Wilnie, w czasie wojny wstąpił do Szarych Szeregów, uczestniczył w operacji „Ostra Brama”. Zgromadzone przez niego „archiwum polskości”, to bogata kolekcja różnorodnych pamiątek i przedmiotów obrazujących walkę o niepodległość Ojczyzny w czasie II wojny światowej na Wileńszczyźnie.
0:00
0:00

Różnorodne materiały przekazane przez Eugeniusza Siemaszkę do zasobu archiwalnego Delegatury IPN w Bydgoszczy

Okruchy historii – czytaj i słuchaj