„A miało być tak pięknie…”. Historia Ewy i Jerzego Stolarskich

Ewa Piaszczyńska i Jerzy Stolarski, planowali się pobrać dopiero po wojnie, ale wybuch Powstania Warszawskiego zweryfikował ich zamierzenia. Na ślubnym kobiercu stanęli 28 sierpnia 1944 r. Oboje przeżyli powstanie, zostali jednak rozdzieleni...

Ksiądz Mieczysław Mielecki udziela ślubu Ewie i Jerzemu, 28.08.1944 r.

Jednym z cenniejszych archiwów rodzinnych zabezpieczonych dzięki projektowi Archiwum Pełne Pamięci są materiały małżeństwa Ewy i Jerzego Stolarskich. Kolekcja przekazana do Instytutu Pamięci Narodowej przez panią Mariannę Jedlińską składa się z dokumentacji wytworzonej i zgromadzonej przez oboje małżonków oraz materiały odziedziczone po członkach ich rodzin.

Ewa Stolarska z domu Piaszczyńska urodziła się  30 maja 1923 roku. Przed wojną uczęszczała do Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi w Warszawie. W czasie wojny pod ps.  „Ewa” była łączniczką 3. batalionu pancernego AK „Golski” oraz maszynistką i łączniczką Jana Zborowskiego ps. „Jastrzębski” – późniejszego szefa wywiadu politycznego Delegatury Rządu na Kraj. Uczestniczyła w powstaniu warszawskim.

Ewa Piaszczyńska na balkonie domu rodzinnego przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie

Ewa Stolarska w mundurze Pomocniczej Lotniczej Służby Kobiet. Wilmslow, lipiec 1945 r.

Jerzy Stolarski urodził się 15 kwietnia 1921 roku. W 1939 roku ukończył Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza w Warszawie i od października miał rozpocząć studia na Politechnice Warszawskiej. We wrześniu 1939 roku wyruszył na wschód, aby dołączyć do mających się tam formować oddziałów Wojska Polskiego. W 1941 roku Jerzy Stolarski włączył się w działalność konspiracyjną. W lipcu 1943 roku ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty AK w Warszawie. W powstaniu warszawskim był dowódcą drużyny 3. kompanii batalionu „Golski”. Ewa i Jerzy pobrali się 28 sierpnia 1944 roku w czasie powstania warszawskiego w budynku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Jerzy Stolarski w Stalagu XB Sandbostel, 1944 r.

Kalendarzyk przygotowany przez Ewę dla Jerzego na mikołajki w Stalagu XB. Sandbostel, 1944 r.

Książeczka wojskowa Jerzego Stolarskiego z doczepionymi nieśmiertelnikami, wydana 17.08.1945 r.

Zakończenie działań wojennych nie spowodowało nadejścia upragnionej wolności. Pod koniec lutego 1949 roku oboje zostali aresztowani przez stołeczny Urząd Bezpieczeństwa i osadzeni w  piwnicach MBP przy ul. Koszykowej, a następnie w więzieniu przy ul. Rakowieckiej. Jerzy zmarł tam na gruźlicze zapalenie opon mózgowych i pochowano go w bezimiennym grobie na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Ewę po ciężkim śledztwie skazano na łączną karę 15 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat oraz przepadek mienia za rzekomą współpracę w czasie wojny z Niemcami. Więzienie opuściła w 1956 roku ze zrujnowanym zdrowiem fizycznym i psychicznym. Pomimo utraty męża, ojca i teściowej (zmarli podczas jej pobytu w więzieniu) bez wykształcenia, pracy i majątku Ewa Stolarska ułożyła sobie nowe życie. Nie zaprzestała działalności patriotycznej – po wprowadzeniu stanu wojennego zgłosiła się do  pomocy w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Ewa  Stolarska nigdy więcej nie wyszła za mąż, a w jej pokoju zawsze stały dwie fotografie Jerzego. Zmarła 15 czerwca 2007 roku.

Pismo szefa Wydziału IV Naczelnej Prokuratury Wojskowej informujące o śmierci Jerzego Stolarskiego, Warszawa, 17.10.1950 r.

Na „Archiwum rodzinne Ewy i Jerzego Stolarskich” składa się dokumentacja wytworzona i zgromadzona przez oboje małżonków oraz materiały odziedziczone po członkach ich rodzin. W dużej mierze zostało ukształtowane przez Ewę, która nie tylko przechowywała dokumenty własne, ale z biegiem lat gromadziła również archiwalia po zmarłym mężu i rodzicach, w tym materiały z drugiej połowy XIX w. należące do jej przodków z rodziny Mannów i Piaszczyńskich. Zespół obejmuje łącznie 1,5 mb dokumentacji aktowej i fotograficznej z lat ok. 1860–2006.

Z najwcześniejszego okresu pochodzą fotografie portretowe, obok których wraz z początkiem XX w. coraz liczniej pojawiają się zdjęcia sytuacyjne i krajobrazowe. Z kolei dokumentacja aktowa zalicza się w większości do materiałów biograficznych. Są wśród nich m.in. dokumenty osobiste, materiały związane z przebiegiem nauki i kariery zawodowej, służbą wojskową, pobytem w obozach jenieckich oraz dzienniki. Całość dopełnia korespondencja, niewychodząca na ogół poza krąg najbliżej rodziny i spraw bezpośrednio z nią związanych.

Archiwum rodzinne Ewy i Jerzego Stolarskich

Albumy fotograficzne Stolarskich

Okruchy historii – czytaj i słuchaj