Pamiętniki Zofii Rogowskiej

Pamiętniki Zofii Rogowskiej są świadectwem tragicznych losów mieszkańców Warszawy w czasie okupacji niemieckiej. Doświadczenia autorki związane z Powstaniem Warszawskim pozostawiły w niej trwały ślad. Niechętnie opowiadała o tamtych wydarzeniach, zachowując ich pełny obraz jedynie na kartach swoich pamiętników.
0:00
0:00

Zofia Rogowska, prawdopodobnie lata czterdzieste XX w.

Okruchy historii – czytaj i słuchaj