Jedno ujęcie potrafi przekazać więcej niż liczne zapisane strony dokumentów. Fotografie Jerzego Lecha Szóstko

Fotografie Jerzego Lecha Szóstko dokumentują atmosferę ważnych wydarzeń historycznych mających miejsce w stolicy w latach osiemdziesiątych XX w., m.in. pacyfikacji strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarnictwa w Warszawie, uroczystości pogrzebowych Grzegorza Przemyka, czy drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.
0:00
0:00

Pacyfikacja strajku podchorążych w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarnictwa w Warszawie przez jednostki ZOMO (widok na budynki uczelni od ulicy Potockiej), 2.12.1981 r.

Blokada ronda przy ul. Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich w Warszawie zorganizowana przez NSZZ „Solidarność” (zdjęcie wykonane ze sklepu „Cepelia”), 3–5.08.1981 r.

Afisze z postulatami strajkujących studentów w wejściu do gmachu Politechniki Warszawskiej, 12–18.11.1981 r.

Msza święta na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów UW, 15.05.1981 r.

Pogrzeb Grzegorza Przemyka, w drodze z kościoła pw. św. Stanisława Kostki na Cmentarz Powązkowski (od lewej Waldemar Chrostowski, Barbara Sadowska i ks. Jerzy Popiełuszko), Warszawa, 19.05.1983 r.

Okruchy historii – czytaj i słuchaj