Historie z Trójmiasta

Roman Jankowski był współpracownikiem Tajnej Komisji Zakładowej „Solidarności” w Gdyńskiej Stoczni Remontowej „Nauta”, członkiem Solidarności Walczącej, współorganizatorem Radia „S” oraz współzałożycielem podziemnej drukarni, kolporterem i drukarzem podziemnych wydawnictw.

Roman Jankowski był współpracownikiem Tajnej Komisji Zakładowej „Solidarności” w Gdyńskiej Stoczni Remontowej „Nauta”, członkiem Solidarności Walczącej, współorganizatorem Radia „S” oraz współzałożycielem podziemnej drukarni, kolporterem i drukarzem podziemnych wydawnictw. Piękny, obszerny i niezwykle cenny zbiór ofiarowany przez niego Instytutowi Pamięci Narodowej w 2010 r. składa się z dokumentów i czasopism bezdebitowych wydawanych przez organizacje opozycyjne, a także z dokumentacji PZPR. Ważną jej część stanowi obszerny zbiór znaczków pocztowych drukowanych przez NSZZ „Solidarność” i inne organizacje opozycyjne w latach 1981–1991, jak również kaset magnetofonowych zawierających m.in. nagrania ze strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w sierpniu 1980 r. oraz strajku studentów Uniwersytetu Gdańskiego w roku 1988. Całość dopełniają liczne afisze, plakaty i transparenty. Jednym z nich jest transparent z napisem „Solidarny Gdańsk wita papieża” z wizerunkiem Jana Pawła II i herbem Gdańska, sporządzony ręcznie na płótnie w 1987 r. przed zbliżającą się wizytą Ojca Świętego w Trójmieście. Opisany artefakt ma szczególną wartość historyczną – został uwieczniony na zdjęciach wykonanych przez Służbę Bezpieczeństwa po mszy św. na Zaspie 12 czerwca 1987 r.

Transparent z napisem „Solidarny Gdańsk wita papieża” z 1987 r.

Okruchy historii – czytaj i słuchaj