Pamiętamy

IPN Sz 733

przekazujący: Jadwiga Szczygielska

Wypełniając ostatnią wolę swojego męża Jadwiga Szczygielska w 2016 r. przekazała do szczecińskiego Oddziału IPN zbiór pamiątek po Wacławie Szczygielskim.

Wacław Szczygielski ps. „Mars” urodził się 21 stycznia 1924 r. w Grodnie. We wrześniu 1939 r., jako 15 letni harcerz brał udział w obronie Grodna przed agresją Armii Czerwonej. W 1942 r. wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, a następnie został skierowany do służby w grodzieńskiej komórce „Kedyw-u”. Od marca 1944 r. walczył w zgrupowaniu mjr. „Chmury” w Puszczy Augustowskiej. 

 W skład przekazanych materiałów wchodzą między innymi medale i odznaczenia. Zdjęcia z okresu walki w szeregach Armii Krajowej oraz szereg dokumentów o charakterze kombatanckim.