Pamiętamy

IPN BU 3213

przekazujący: Ann Siburuth

Pani Ann Siburuth we wrześniu 2015 r. przekazała do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej kolekcję rodzinnych pamiątek, na którą składały się dokumenty osobiste oraz liczne fotografie jej ojca Ludwika Wojturskiego. Kolekcja obrazuje warunki służby członków polskiej obsługi naziemnej 306 Dywizjonu Myśliwskiego oraz życie codzienne żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Ludwik Wojturski urodził się około 1914 roku niedaleko Lwowa. W lutym 1940 r. został wraz z żoną i rodziną deportowany na tereny południowej Syberii do Kraju Ałtajskiego. Wstąpił w szeregi Wojska Polskiego w ZSRS, gdzie służył pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Wraz z ewakuowaną armią udał się do Persji. W tym czasie zmarła jego żona. Po przekroczeniu granicy z Irakiem wojska polskie znalazły się na terenie podległym dowództwu brytyjskiemu. W maju 1942 r. został przewieziony do Szkocji, a następnie przydzielono go do polskiego 306 Dywizjonu Myśliwskiego w charakterze mechanika pokładowego samolotów Spitfire.