Pamiętamy

IPN BU 3192

przekazujący: Adam Kliszewski

Za pośrednictwem Władysława Lubińskiego IPN otrzymał korespondencję Ewy i Zbigniewa Kliszewskich, rodziców mieszkającego na co dzień w USA Pana Adama Kliszewskiego.

Podporucznik Zbigniew Kliszewski walczył w wojnie obronnej 1939 r., a po upadku Polski udało mu się przedostać do Francji. Tam w roku 1940 wziął udział w walkach z Niemcami. Po klęsce Francji został internowany w Szwajcarii, gdzie doczekał końca wojny. O wiele bardziej tragicznie potoczyły się losy Pani Ewy Kliszewskiej. W 1943 roku została aresztowana przez Gestapo, a następnie wywieziona do KL Auschwitz. W tym niemieckim obozie zmarła 23 lutego 1944 r.

Po zwolnieniu z internowania Zbigniew Kliszewski rozpoczął poszukiwania żony. O jej śmierci dowiedział się w sierpniu 1945 r., co  wpłynęło na podjęcie przez niego decyzji o emigracji do Ameryki. Po pewnym czasie dołączył do niego jego syn Adam, którym po aresztowaniu w 1943 r. Ewy Kliszewskiej zajmowała się ciocia.