Pamiętamy

IPN BU 3114

przekazujący: Jan Skóra, Konsul Honorowy RP w Halifaksie

W 2001 w Halifaksie (Kanada) zmarł profesor Stanisław Bóbr-Tylingo, polski historyk emigracyjny, powstaniec warszawski, żołnierz Brygady Świętokrzyskiej. Część jego spuścizny zabezpieczył przed zniszczeniem Jan Skóra, Konsul Honorowy RP w Halifaksie, i on też skontaktował się z Instytutem Pamięci Narodowej z intencją przekazania tej unikatowej kolekcji do narodowego zasobu archiwalnego.

Ze względu na obszerną ilość dokumentacji konieczne było przeprowadzenie przeglądu w celu wyodrębnienia materiałów mających związek z działalnością IPN. Zadania tego podjęło się dwóch pracowników Instytutu.

W następstwie weryfikacji dokumentacja, na którą składały się m.in. fragment biblioteki, korespondencja prywatna, brudnopisy prac naukowych, materiały dokumentujące warsztat pracy naukowej, została opracowana, spakowana i przesłana do Polski.