Pamiętamy

IPN Ki 264

Przekazujący: Jerzy Kapka

W lutym 2018 r. Jerzy Kapka przekazał do Archiwum Delegatury IPN w Kielcach kolekcję dokumentów oraz fotografii poświęconych losom swojego dziadka – kpt. Tadeusza Kucharskiego.

Tadeusz Kucharski urodził się w rejonie Kutna, na ziemi łódzkiej. Wychowywał się w rodzinie inteligenckiej, kultywującej tradycje patriotyczne. W latach 1916-1918 był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. W momencie odzyskania przez Polskę niepodległości brał udział w rozbrajaniu Niemców w Warszawie. Jako ochotnik wstąpił do Wojska Polskiego. Początkowo walczył w szeregach Legii Akademickiej, później 36 Pułku Piechoty. W okresie II RP zdobywał kolejne szczeble w karierze wojskowej, w latach trzydziestych XX w. zajmował eksponowane stanowiska w Wojsku Polskim m.in. był zastępcą szefa fortyfikacji Wybrzeża Morskiego. Związany z Ziemią Sandomierską, w latach dwudziestych służył w 4 Pułku Saperów w Sandomierzu.

Wziął udział w wojnie obronnej, prawdopodobnie ranny. Powrócił do Sandomierza. Był żołnierzem AK, pełnił funkcję szefa Referatu IV (kwatermistrza) w Komendzie Obwodu AK Sandomierz. W 1944 r. aresztowany przez funkcjonariuszy UB, więziony w Lublinie. Po wyjściu na wolność wraz z żoną Bronisławą i córką Marią Zofią mieszkał w Sandomierzu. Zmarł w 1952 r., spoczywa na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu.

Zbiór przekazanych przez Pana Jerzego Kapkę materiałów stanowi ponad 118 skanów dokumentów i fotografii. Najobszerniejszą częścią zbiorów pozostaje kolekcja fotografii dokumentujących służbę Tadeusza Kucharskiego w Wojsku Polskim.