Pamiętamy

IPN Ki 263

Przekazujący: Krzysztof Zarobkiewicz

W lutym 2018 r. Krzysztof Zarobkiewicz przekazał do Archiwum Delegatury IPN w Kielcach kolekcję dokumentów oraz fotografii poświęconych losom swojego ojca – kpt. Ignacego Zarobkiewicza.

Ignacy Zarobkiewicz urodził się Krzeczkowicach na Ziemi Sandomierskiej. Był absolwentem Gimnazjum im. Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu (maturzysta 1930 r.). Swoje dalsze losy związał z wojskiem Niepodległej, kształcił się w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. W 1934 r. został mianowany na podporucznika piechoty. Służył w Chełmie w 7 Pułku Piechoty Legionów. Walczył w wojnie obronnej, w czasie okupacji był komendantem Podobwodu AK Sandomierz.

Podczas akcji „Burza” dowodził siłami I batalionu 2 Pułku Piechoty Legionów AK. Jego oddział został rozbity w bitwie pod Pielaszowem. Po zajęciu miasta przez Sowietów był poszukiwany przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa. Zdołał uniknąć aresztowania. Wraz z rodziną osiadł w Nowym Sączu, a następnie w Krakowie. W okresie Polski Ludowej inwigilowany przez UB. Zmarł w Krakowie w 1967 r., spoczywa na Cmentarzu Rakowickim.

Zbiór przekazanych przez Pana Krzysztofa Zarobkiewicza materiałów stanowi około 156 skanów dokumentów i fotografii, m.in. dokumenty z okresu przedwojennego oraz z czasów okupacji. Liczny jest zbiór fotografii z okresu służby w 7 Pułku Piechoty Legionów w Chełmie dokumentujący przede wszystkim codzienność kadry oficerskiej. Uzupełnieniem zbiorów pozostają materiały związane z uroczystościami kombatanckimi organizowanymi w Sandomierzu w latach osiemdziesiątych XX w., w tym cenne rękopisy dwóch kazań Ojca Wojciecha Szlenzaka, które wygłosił w latach osiemdziesiątych XX w. nad mogiłami poległych pod Pielaszowem.