Pamiętamy

IPN Ki 262

Przekazujący: Zofia Kuśnierz-Misiak

W lutym 2018 r. Zofia Kuśnierz-Misiak przekazała do Archiwum Delegatury IPN w Kielcach kolekcję dokumentów oraz fotografii poświęconych losom Jej ojca – ppor. Jana Kuśnierza.

Jan Kuśnierz urodził się w okolicach Krakowa, po skończeniu szkoły średniej podjął pracę jako technik zajmujący się melioracją. W ten sposób pod koniec lat trzydziestych XX w. trafił na Kielecczyznę. Wziął udział w wojnie obronnej (kampanii wrześniowej), zdołał uniknąć niewoli i wrócił do Sandomierza.

W czasie okupacji nawiązał kontakt z podziemiem niepodległościowym, był żołnierzem AK o pseudonimach „Saper”, „Mysz”. W ramach działalności niepodległościowej zajmował się tworzeniem komórki saperów. Podczas akcji „Burza” przebywał w Sandomierzu.

Po zajęciu Sandomierza przez Armię Czerwoną, w grudniu 1944 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy UB. Był więziony na Zamku w Sandomierzu oraz w Lublinie. Oskarżony o przynależność do AK, w lutym został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w marcu 1945 r. Do dnia dzisiejszego nie znamy miejsca spoczynku podporucznika Jana Kuśnierza (prawdopodobnie zbiorowa mogiła na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie).

Zbiór przekazanych materiałów stanowi około 153 skanów dokumentów oraz zdjęć. To m.in. materiały z okresu przedwojennego oraz z czasów okupacji niemieckiej, które związane były z wykonywaniem obowiązków służbowych przez Jana Kuśnierza. To również zawartość rodzinnego albumu Wacławy i Jana Kuśnierzów, a także cenna korespondencja żony z instytucjami ówczesnego Państwa. Listy pochodzą z okresu powojennego i dotyczą prób ustalenia losów męża. O śmierci Jana Kuśnierza w 1945 r. żona dowiedziała się dopiero w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX w.