Pamiętamy

IPN Ld 706

przekazujący: prof. Janusz Turowski

Pan prof. Janusz Turowski wybitny naukowiec, emerytowany wykładowca akademicki, przekazał w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci wspomnienia dotyczące aresztowania i zsyłki jego rodziny w głąb ZSRS. Na dar składają się m.in. relacje jego ojca, Bolesława Turowskiego, przedwojennego lekarza z Kowla z wywózki do kopalni węgla w Karagandzie. Natomiast Janusz Turowski, syn Bronisława,  został wywieziony do Pawłodaru, gdzie wstąpił do Polskiej Tajnej Organizacji „Świt”. Ciekawym uzupełnieniem przekazanych relacji są rysunki ilustrujące ówczesną, tragiczną rzeczywistość.

  • Powiększ zdjęcie: Fot. 1. Relacja  Bolesława Turowskiego,  ojca prof. Janusza Turowskiego, przedwojennego lekarza z Kowla z wywózki do kopalni węgla w Karagandzie. (IPN Ld 706)
    Fot. 1. Relacja Bolesława Turowskiego, ojca prof. Janusza Turowskiego, przedwojennego lekarza z Kowla z wywózki do kopalni węgla w Karagandzie. (IPN Ld 706)
  • Powiększ zdjęcie: Fot. 2. Rysunki ilustrujące tragiczną rzeczywistość zesłańców. (IPN Ld 706)
    Fot. 2. Rysunki ilustrujące tragiczną rzeczywistość zesłańców. (IPN Ld 706)