Pamiętamy

IPN BU 4076

Przekazujący: Maciej Słota

We wrześniu 2020 roku pan Maciej Słota przekazał do Archiwum IPN
w Warszawie w ramach projektu „Archiwum Pełne Pamięci” pamiątki po swoim ojcu. Materiały trafiły do Centrali za pośrednictwem Oddziałowego Archiwum IPN w Katowicach.

Edmund Słota urodził się 2 sierpnia 1917 roku w Porąbce (obecnie dzielnica Sosnowca). Ukończył siedem klas szkoły powszechnej w Sosnowcu, następnie 3-letnią Szkołę Rzemieślniczo-Przemysłowej w Sosnowcu, po której otrzymał tytuł czeladnika przemysłu ślusarskiego. Naukę kontynuował w dziale płatowcowym w Prywatnych Męskich Ślusarsko-Monterskich Kursach Lotniczo-Samochodowych Dziennych Towarzystwa Wojskowo-Technicznego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Mechaników Polskich w Warszawie w 1937 r. Praktykę zawodową odbył w Wytwórni Płatowców Państwowych Zakładów Lotniczych w Warszawie, gdzie go następnie zatrudniono. Pracował tam niespełna rok, ponieważ powołano go do odbycia czynnej służby wojskowej.

1 lipca 1938 r. trafił do Centrum Wyszkolenia Lotniczego, natomiast
10 sierpnia został wcielony do 4 pułku lotnictwa w Toruniu na stanowisko starszego szeregowca mechanika – wcześniej ukończył drugi stopień przysposobienia wojskowego (1935). W lipcu 1939 r. awansował do stopnia kaprala oraz przeniesiono go do drugiego plutonu 46 eskadry dywizjonu towarzyszącego w Bydgoszczy, gdzie zajmował się głównie samolotami Lublin R.XIII. Dowódcą plutonu był ppłk Stanisław Skarżyński,
a jego podwładni mieli do dyspozycji dziesięć samolotów.

Edmund Słota brał udział w kampanii wrześniowej, co utrwalił w swoich wspomnieniach. Jego pluton wycofywał się razem z Armią Pomorze pod nieustannym ostrzałem hitlerowców, a wszystkie maszyny zostały skierowane do głównej bazy w Dęblinie. Słota znalazł się w kolumnie samochodowej ostrzelanej przez niemieckie sztukasy w okolicach Sannik, jednakże udało im się odeprzeć wrogi atak. Następnie dołączył do walk
w bitwie nad Bzurą – po kapitulacji dołączył do kompanii ochotniczej pod dowództwem kapitana pod ps.  „Olek” (być może mowa o Janie Chylaku).

W trakcie okupacji pracował w Biurze Zleceń „Ster” w Warszawie zajmującym się obrotem nieruchomościami. Jeszcze przed wybuchem powstania warszawskiego udało mu się wydostać ze stolicy i znalazł się
w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie zarejestrował się w Polskim Komitecie Opiekuńczym – Radzie Głównej Opiekuńczej i został tam do 1959 r. Następnie przeniósł się do Dąbrowy Górniczej. W 1961 r. ukończył kurs techniczno-ekonomiczny zorganizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Górnictwa i pracował jako górnik.

Przekazane przez pana Macieja Słotę materiały obejmują: dokumenty Edmunda Słoty (związane z jego edukacją, służbą wojskową
i przynależnością do organizacji kombatanckich), jego wspomnienia z okresu kampanii wrześniowej, korespondencję oraz odznaczenia.