Pamiętamy

IPN Gd 319, IPN Gd 397, IPN Gd 520, IPN Gd 528, IPN Gd 964, IPN Gd 980, IPN Gd 1058, IPN Gd 1096

Przekazujący: Edward Müller, wraz z Piotrem i Martą Müller oraz Wojciechem Rajkowskim.

W latach 2005-2019 do gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej trafiło prywatne archiwum działacza podziemnej "Solidarności" w Słupsku Edwarda Müllera. W okresie stanu wojennego Edward Müller organizował podziemne struktury opozycji demokratycznej, wchodził w skład Okręgowego Komitetu Oporu w Słupsku i tajnego zakładowego komitetu oporu w ZPC Pomorzanka. Za działalność związkową został dyscyplinarnie zwolniony z pracy,  jesienią 1982 roku internowano go w wojskowym obozie specjalnym w Chełmnie. W 1983 oraz 1985 roku skazany za działalność opozycyjną na karę pozbawienia wolności. Po odbyciu kary kontynuował działalność opozycyjną m.in. był współtwórcą Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk, przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej Miasta Słupska. Angażował się w wydawanie prasy podziemnej, wydawał „Pobudkę” i „OKO”, redagował także pisma „Ucho” oraz „Rewers”.

Przekazane materiały zostały zabezpieczone w ramach następujących zespołów:

Edward Müller, sygn. IPN Gd 319

Dokumentacja filmowa przedstawiająca: demonstracje na ulicach Słupska w dniu 31 sierpnia 1982 r.; fragment rozprawy przed Sądem Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Słupsku w marcu 1983 r. w sprawie przeciwko: Krzysztofowi Szeglowskiemu, Pawłowi Połeciowi, Januszowi Łaździnowi, Romanowi Pączkowi, Henrykowi Grządzielskiemu, Antoniemu Klejowi; obserwację rejonu kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku oraz osób go opuszczających, prawdopodobnie w dniu 3 maja 1986 r. oraz obserwację kościoła w trakcie uroczystości chrztu syna Henryka Grządzielskiego z Lechem Wałęsą jako ojcem chrzestnym i ks. Henrykiem Jankowskim w dniu 27 kwietnia 1986 r.

Edward Müller, sygn. IPN Gd 397

Dokumentacja związana z represjonowaniem słupskiego opozycjonisty p. Edwarda Müllera przez aparat państwowy PRL w latach 1981–1989 (m.in. akty oskarżenia, postanowienia, listy otwarte, osobiste notatki). Ulotki, komunikaty, plakaty, afisze, kalendarze, pocztówki, proporczyk, oświadczenia, wiersze, wykazy, związane z działalnością NSZZ „Solidarność” w regionie słupskim i koszalińskim w latach 1980–1989. Listy i pocztówki z Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmnie i zakładów karnych, oraz korespondencja o charakterze osobistym prowadzona przez p. Edwarda Müllera w latach 1982–1985 oraz w 1989 r. Negatywy „podziemnych” kolonii letnich zorganizowanych przez NSZZ „Solidarność” w 1988 r. Fotografie z lat 1981–1988. Raport Podkomisji Nadzwyczajnej do Zbadania Działalności byłej Wojskowej Służby Wewnętrznej. Dokumenty związane z działaniem Komitetu Helsińskiego w Polsce w latach 1988–1989. Medal z wizerunkiem ks. Jerzego Popiełuszki, datą 19 października 1984 r. i inskrypcją dotyczącą jego posługi. Medal z wizerunkiem Lecha Wałęsy i napisem upamiętniającym przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla w 1983 r. Medal z napisem poświęconym Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Pomorza Środkowego oraz wizerunkiem gryfa i orła z 1988 r. wraz z matrycą do jego wybijania (awers i rewers). Pieczęcie Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Środkowego Koszalin–Słupsk z 1988 r. Taśma magnetofonowa zawierająca zapis dźwiękowy z pierwszego spotkania Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Słupsku z Międzyzakładową Komisją Organizacyjną NSZZ „Solidarność” w Słupsku w dniu 30 marca 1989 r. Czasopisma i publikacje bezdebitowe wydawane przez NSZZ „Solidarność” w Słupsku i w innych regionach. Film pt. „Nasza Solidarność”, zrealizowany przez uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku w 2000 r.

Edward Müller i Piotr Müller, sygn. IPN Gd 520

Publikacje, broszury i czasopisma bezdebitowe wydawane przez NSZZ „Solidarność” w Słupsku i w innych regionach. Publikacje Komitetu Helsińskiego w Polsce. Korespondencja p. Edwarda Müllera w sprawie awansów i odznaczeń nadawanych przez rządy emigracyjne i organizacje wojskowe na uchodźstwie. Dokumentacja z posiedzeń Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku. Plakaty, ulotki, artykuły, komiks. Płyta gramofonowa wydawnictwa „cfdt Solidarność”: Jacek Kaczmarski, La Source; Jean-Marc Trassard, Jean-Francois Dupont, L'Aigle, Les Corbeaux et L'Ours. Film pt. „To ci od murów, co runęły...”, nagrany przez uczniów Gimnazjum nr 2 im. Jana Twardowskiego w Słupsku w 2008 r. dotyczący działaczy NSZZ „Solidarność” w Słupsku.

Edward Müller i Piotr Müller, sygn. IPN Gd 528

Informator Parlamentarny Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i Komitetów Obywatelskich „Solidarność”. Czasopisma wydawane przez NSZZ „Solidarność” oraz czasopisma zagraniczne. Afisze, plakaty, ulotki, cegiełki, odezwy, pocztówki. Mikrofon Piezo.

 

Edward Müller i Marta Müller, sygn. IPN Gd 964

Publikacje i czasopisma wydawane przez NSZZ „Solidarność” w Słupsku i w innych regionach. Fotografie, ulotki, proporczyki wydawane przez NSZZ „Solidarność” i inne organizacje opozycyjne. Dokumentacja dotycząca działalności Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku. Dokumentacja dotycząca opozycyjnej działalności p. Edwarda Müllera w latach osiemdziesiątych oraz działalności poselskiej i społecznej w latach dziewięćdziesiątych.

 

 

Edward Müller, sygn. IPN Gd 980

Materiały dotyczące wyborów w 1989 r., represjonowania p. Edwarda Müllera za działalność opozycyjną, oraz Jego działalności związkowej i poselskiej z lat 1989–1993, materiały i czasopisma Zarządu Okręgowego Ruchu Odbudowy Polski w Słupsku, dokumenty i fotografie członków rodziny p. Edwarda Müllera dotyczące ich represjonowania w czasie II wojny światowej; zbiór fotografii przedstawiających: pielgrzymkę NSZZ „Solidarność” na Jasnej Górze w Częstochowie, delegację Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Koszalin-Słupsk w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie w 1988 r., kandydatów NSZZ „Solidarność” ze Słupska do Sejmu i Senatu podczas kampanii wyborczych w 1989 r. i 1991 r., wystawę Tadeusza Wołyńca poświęconą górnikowi zastrzelonemu w kopalni „Wujek”, fotomontaż przedstawiający sztandar NSZZ „Solidarność” Region Słupski, fotomontaż pt. „Więźniowie polityczni Miasta Słupska” z wizerunkami więźniów; znaczki pocztowe wydawane przez NSZZ „Solidarność” z motywami opozycyjnymi i niepodległościowymi; medale wybite przez NSZZ „Solidarność” w 1983 r. z okazji przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla, poświęcone ks. Jerzemu Popiełuszce; medale Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Pomorza Środkowego w 1988 r.; plakietki, przypinki, zegarek ręczny z emblematami NSZZ „Solidarność”; matryce pieczątki z napisem „Solidarność”; medal PZPR „Za Upowszechnianie Ideologii Marksizmu-Leninizmu”; łuska z salwy honorowej oddanej podczas pogrzebu Aliny Pienkowskiej.

 

 

Edward Müller, sygn. IPN Gd 1058

Dokumentacja dotycząca działalności związkowej, politycznej i poselskiej p. Edwarda Müllera, dokumentacja dotycząca działalności Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Słupsku, Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku, Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” w Słupsku, czasopisma i publikacje bezdebitowe, plakaty, ulotki, proporczyki i emblematy klubów sportowych, medal 45-lecia MO i SB, medal za zasługi dla Pomorskiego Okręgu Wojskowego, dokumentacja dotycząca Punktu Szczepień i rezerwowej stacji krwiodawstwa Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Słupsku punkt w Jasieniu.

 

 

Edward Müller, Wojciech Rajkowski, sygn. IPN Gd 1096

Czasopisma NSZZ „Solidarność” za lata 1984–1989, dokumenty i ulotki NSZZ „Solidarność za lata 1980–1989, fotografie dokumentujące działalność NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet - Famarol” w Słupsku oraz przedstawiające m.in. Lecha Wałęsę, ks. Henryka Jankowskiego, ks. Jerzego Popiełuszkę, ks. Sylwestra Zycha za lata 1980–1989, publikacje poświęcone m.in. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, działalności NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet - Famarol” w Słupsku, przypinki, plakietki i medal NSZZ „Solidarność”, identyfikator i furażerka Kościelnej Służby Porządkowej „Semper Fidelis” z okresu wizyty papieża Jana Pawła II w Gdańsku w 1987 r., kasety magnetofonowe z zapisem obrad I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w 1981 r., 2 płyty DVD z filmami dokumentalnymi pt. „Był bunt” oraz „89–91 Wyrwaliśmy się na wolność”.