Pamiętamy

IPN Kr 824/1

Przekazujący: Anna Stefanowicz

W sierpniu 2019 roku Pani Anna Stefanowicz użyczyła do Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie fotografie swojego ojca, Jana Matei ps. Jawor, z okresu jego służby w oddziale podziemia antykomunistycznego pod dowództwem Józefa Kurasia ps. Ogień.

Jan Mateja urodził się 19 stycznia 1922 r. w Kościelisku. Ukończył cztery klasy szkoły powszechnej, a następnie pracował w gospodarstwie rolnym swojego ojca.

Na początku 1945 r. wstąpił w szeregi Milicji Obywatelskiej, z której po roku służby zdezerterował i przystąpił do oddziału partyzanckiego „Ognia”. W tym czasie pozostawał pod bezpośrednim dowództwem Jana Kolasy ps. Powicher. 6 marca 1947 r. skorzystał z amnestii i powrócił do normalnego życia.

W sierpniu 1948 r. został aresztowany, a następnie skazany na siedem lat pozbawienia wolności za udzielenie pomocy oddziałowi podziemia niepodległościowego poprzez poinformowanie go o liczebności i rozlokowaniu na terenie Zakopanego sił wojska, milicji oraz aparatu bezpieczeństwa publicznego. W 1953 r. na mocy amnestii odzyskał wolność.

Obecnie w Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie znajdują się kopie cyfrowe użyczonych fotografii. Oprócz Jana Matei można na nich zidentyfikować innych partyzantów „Ognia”, m.in. Kajetana Samborskiego, Kazimierza Mardułę, czy Józefa Kościelniaka.