Pamiętamy

IPN BU 3903

Przekazujący: WITOLD BŁASZCZYK

Dzięki uprzejmości rodziny Błaszczyków do Instytutu Pamięci Narodowej trafiły kopie cyfrowe dokumentów Artura Jerzego Spitzbartha, piłsudczyka, legionisty Pierwszej Kompani Kadrowej, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej oraz kampanii 1939 roku.

 

Urodzony 21 sierpnia 1891 roku Artur Jerzy Spitzbarth wychował się w Warszawie przy ulicy Foksal oraz Nowy Świat. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1911 roku wyjechał na studia do Lwowa, a następnie do Zurychu. Należąc do Związku Strzeleckiego odpowiedział na wezwanie czynu legionowego, przerwał naukę i  wyruszył 6 sierpnia 1914 roku z  Pierwszą Kompanią Kadrową Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Brał udział w walkach przeciwko Rosjanom nad Nidą pod Brzegami oraz w bitwie pod Kostiuchówką uznanej za najkrwawszą w dziejach Legionów.

 

Podczas mobilizacji w sierpniu 1939 roku, Artur Spitzbarth, jako oficer rezerwy otrzymał przydział do 4 Batalionu Pancernego w Brześciu. 1 września o świcie, żegnany przez rodzinę wyruszył ze stacji kolejowej w Miłosnej. Jego dalsze losy możemy poznać z zachowanej do dziś korespondencji. W listopadzie do rodziny trafił list z PCK z informacją, że kpt. Spitzbarth znajdował się w obozie jeńców w Rosji, w Starobielsku. W swoją ostatnią Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia pisał: Serdecznie dziękuję Wam za list z 12 XII, który mnie bardzo uspokoił. Mam nadzieję otrzymać dalsze wiadomości o rodzinie mojej i rodakach. Ze mną wszystko dobrze i jestem zdrów. Wam wszystkim przesyłam gorące pozdrowienia. Wasz Artur Spitzbarth.

 

Artur Spitzbarth został zamordowany w kwietniu 1940 roku.

 

Dokumenty udostępnione Archiwum IPN przez Witolda Błaszczyka, ze względu na zły stan zachowania zostały poddane zabiegom konserwatorskim, zdigitalizowane oraz zwrócone rodzinie. Kopie cyfrowe bezcennych dokumentów, w tym zachowana korespondencja ze Starobielska, są dostępne w czytelniach Instytutu pod sygn. IPN BU 3903.