Pamiętamy

IPN BU 1467/152

przekazujący: Anna Łacic

Pani Anna Łacic była jedną z osób odwiedzających Instytut Pamięci Narodowej podczas Nocy Muzeów. W jej trakcie prezentowaliśmy między innymi projekt Archiwum Pełne Pamięci. Wykazując zrozumienie dla idei projektu, a także troskę o pamięć o losach swojego dziadka Augustyna Szynkarczuka, zdecydowała się przekazać posiadane przez siebie dokumenty i fotografie do zasobu Archiwum IPN.

Urodzony w Zamościu Augustyn Szynkarczuk ukończył tamtejsze gimnazjum i przed wojną prowadził biuro dzienników i czasopism. Działał także w Związku Rezerwistów. W 1939 roku walczył w obronie Warszawy, całą wojnę przeżył w niewoli jenieckiej. Powrót do Polski oraz emocje i łzy, które temu towarzyszyły opisane są we wspomnieniach jego kolegi, które znalazły się w przekazanych materiałach.