Pamiętamy

IPN BU 3601

Dar anonimowy

W czerwcu 2017 roku do Archiwum IPN trafił anonimowy dar. Pozyskane archiwalia okazały się szczególnie interesujące, gdyż przez wiele lat ukryte były w metalowej bańce, zwykle używanej do przechowywania mleka. Wewnątrz ukryto dokumenty dodatkowo owijając je w płócienną koszulę i ręcznik.

Odpowiednie zabezpieczenie „znaleziska” było wyzwaniem dla konserwatorów IPN. Ze względu na podejrzenie skażenia mikrobiologicznego podjęto decyzję o przeprowadzeniu dezynfekcji. Po okresie wietrzenia można było przystąpić do dalszych zabiegów. Z ciekawością przeglądano dokumenty poddawane kolejnym pracom. Jak się okazało, archiwalia dotyczą Władysława Klekota, pseudonim Bocian, ur. w 1898 r. w Łodzi, legionisty, żołnierza 6 Pułku Piechoty Legionów, uczestnika wojny 1918-1920 r., odznaczonego m.in. Srebrnym Krzyżem Orderu „Virtuti Militari” oraz Medalem Niepodległości. W 1921 r. osiedlił się on w miejscowości Mon Plajzir w gminie Chocieńczyce, powiat Wilejka. Tam mieszkał z żoną Heleną i pięciorgiem dzieci. Pracował jako rolnik, ale działał też społecznie. Wśród zachowanych archiwaliów jest m.in. Akt Nadawczy przekazania ponad 18 ha ziemi (na podstawie Ustawy z dn. 17.12.1920 r. o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego), Decyzja o przyznaniu Medalu Niepodległości, kartka pocztowa wysłana Władysławowi Klekotowi przez Melchiora Wańkowicza, liczne dokumenty sądowe, świadectwa szkolne i wiele fotografii (rodzinnych i z okresu służby wojskowej), odznaczenia, w tym Krzyż Virtuti Militari. Ostatni zachowany dokument datowany jest na 30.07.1939 r.

Ze względu na długoletnie przechowywanie dokumentów w złych warunkach i związaną z tym degradację dokumentów przeprowadzono zabiegi mające na celu oczyszczenie, wzmocnienie struktury podłoża papierowego, konserwację fotografii i pozostałych artefaktów. Archiwalia zabezpieczono w odpowiednich opakowaniach dostosowanych do różnorodnych materiałów zbioru.

 • Powiększ zdjęcie: Fot. 1. Zbiór fotografii rodziny Klekotów. (IPN BU 3601)
  Fot. 1. Zbiór fotografii rodziny Klekotów. (IPN BU 3601)
 • Powiększ zdjęcie: Fot. 2. Bańka, w której ukryte były dokumenty Władysława Klekota przed pracami konserwatorskimi. (IPN BU 3601)
  Fot. 2. Bańka, w której ukryte były dokumenty Władysława Klekota przed pracami konserwatorskimi. (IPN BU 3601)
 • Powiększ zdjęcie: Fot. 3. Bańka w trakcie oczyszczania z osadów ziemnych. (IPN BU 3601)
  Fot. 3. Bańka w trakcie oczyszczania z osadów ziemnych. (IPN BU 3601)
 • Powiększ zdjęcie: Fot. 4. Ręcznik i koszula użyte do zabezpieczenia dokumentów – stan po konserwacji. (IPN BU 3601)
  Fot. 4. Ręcznik i koszula użyte do zabezpieczenia dokumentów – stan po konserwacji. (IPN BU 3601)
 • Powiększ zdjęcie: Fot. 5. Kolekcja banknotów z czasów Imperium Rosyjskiego i Republiki Rosyjskiej. (IPN BU 3601)
  Fot. 5. Kolekcja banknotów z czasów Imperium Rosyjskiego i Republiki Rosyjskiej. (IPN BU 3601)
 • Powiększ zdjęcie: Fot. 6. Materiały Heleny Klekot: zaświadczenie stwierdzające miejsce zamieszkania. (IPN BU 3601/18)
  Fot. 6. Materiały Heleny Klekot: zaświadczenie stwierdzające miejsce zamieszkania. (IPN BU 3601/18)
 • Powiększ zdjęcie: Fot. 7. Kolekcja dokumentów Władysława Klekota. (IPN BU 3601)
  Fot. 7. Kolekcja dokumentów Władysława Klekota. (IPN BU 3601)