Nawigacja

Zaufali nam

Ilość rekordów w bazie

544
 • Agnieszka Kostrzan

  Dokumenty, listy, zapiski, legitymacje, naszywki, oryginalna naszywka z numerem identyfikacyjnym Janiny Jabłońskiej więźniarki Obozu Koncentracyjnego w Ravensbrück.

  IPN BU 3592 / Warszawa
 • Jerzy Nowakowski

  Notatnik z okresu II wojny światowej, dotyczące rejonu Grodziska Mazowieckiego, w którym zamieszczone zostały informacje dotyczące osób współpracujących z Niemcami. Broszura "Masowe morderstwa w lesie katyńskim". Czyste druki Wojennego Sądu Specjalnego.

  IPN BU 3594 / Warszawa
 • Jan Piątek

  Miniatury plakatów Międzynarodowego Biura Informacyjnego byłego Obozu Koncentracyjnego Dachau oraz dokumentacja i korespondencja prywatna dotycząca Wojciecha Kłosiewicza.

  IPN BU 3575 / Warszawa
 • Katarzyna Gonta-Grabiec

  Materiały dotyczą Ruchu Politycznego Wyzwolenie, w ramach którego działała Katarzyna Gontya-Grabiec. Ponadto dar zawiera czasopisma drugiego obiegu, matryce do druku i maszynopisy publikacji opozycyjnych.

  IPN BU 3619 / Warszawa
 • Bogdan Bocheński

  Materiały dotyczą Andrzeja Szomańskiego, byłego działacza ROPCiO i KPN. Obejmują m.in. bogatą kolekcję zdjęć rodziny Szomańskich, zapiski robocze Andrzeja Szomańskiego z procesu kierownictwa KPN w 1986 r., czasopisma drugiego obiegu, druki ulotne i znaczki pocztowe różnych organizacji opozycyjnych.

  IPN BU 3565 / Warszawa
 • Janusz Quaas

  Przekazane materiały dotyczą sytuacji Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil” w Bydgoszczy w początkach lat 80.

  IPN By 928/1 / Bydgoszcz
 • Albin Mroziński

  Przekazane materiały dotyczą działalności opozycyjnej Pana Albina Mrozińskiego w NSZZ „Solidarności”. Składają się na nie m.in. dokumenty opisujące represje, które go za tę działalność spotkały, wyrzucenie z pracy itp.     

  IPN By 930/1 / Bydgoszcz
 • Stanisław Marks

  Przekazane materiały dotyczą zwrotu majątku Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy nadleśnictwie Bydgoszcz, który został oddany w depozyt Nadleśnictwa w dniu 19.12.1981 r. z powodu ogłoszenia stanu wojennego.

  IPN By 923/1 / Bydgoszcz
 • Mirosław Gżegżółka

  Na przekazane materiały składają się wydawnictwa drugiego obiegu związane z działalnością opozycyjną w latach 80. Mirosław Gżegżółka przekazał zarówno pozycje książkowe wydane w drugim obiegu, jak i druki ulotne.

  IPN By 922/1-79 / Bydgoszcz
 • Tadeusz Jasiński

  Wspomnienia z dwudziestolecia międzywojennego oraz II wojny światowej. Tadeusz Jasiński opisał przeżycia m.in. z okresu swojej młodości wspomnienia dotyczą okresów: Wołyń, lata 1928-1943, wywózka na roboty przymusowe do Austrii, lata 1943-1945, koniec wojny, powrót z robót przymusowych na teren Wołynia, skąd następnie na Ziemie Odzyskane w 1945 r., krwawych wydarzeń na Wołyniu z roku 1943, wywózki na roboty przymusowe do Austrii oraz początki życia na Ziemiach Odzyskanych po zakończeniu II wojny światowej.

  IPN By 919/1 / Bydgoszcz
 • Alicja Paczoska-Hauke

  Przekazane materiały zostały zgromadzone, przez Panią Alicję Paczoską-Hauke, podczas pisania pracy doktorskiej zatytułowanej: Przesiedlenia ludności polskiej z kresów północno-wschodnich po II wojnie światowej. Składają się na nie ankiety wypełnione przez repatriantów, którzy opisują w nich swoje losy, fragmenty ich pamiętników, wspomnień oraz korespondencja. Dokumenty te dają obraz, w jakich warunkach opuszczali oni swoje rodzinne strony i jak organizowali sobie życie na nowych terenach w powojennych warunkach. 

  IPN By 915/1-182 / Bydgoszcz
 • Franciszka Urszula Łopatyńska

  Przekazane materiały dotyczą działalności Zarządu NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Dąbrowie Biskupiej, w której Pani Franciszka Łopatyńska pełniła funkcję sekretarza. Składają się na nią m.in. protokoły z zebrań założycielskich kół NSZZ RI „Solidarność” w różnych miejscowościach, fotografie z czwartej rocznicy powstania Solidarności Rolników Indywidualnych w Warszawie z roku 1985 oraz ulotki wyborcze Komitetu Wyborczego „Solidarność” z okresu wyborów czerwcowych 1989 r.

  IPN By 914/1-20 / Bydgoszcz
 • Henryk Nagajek

  Przekazane materiały dotyczą działalności NSZZ „Solidarność”, której członkiem był Henryk Nagajek, na terenie Bydgoszczy. Składają się na nie m.in. druki drugiego obiegu z okresu lat 80. oraz dokumenty opisujące realia działania bydgoskiej „Solidarności”. 

  IPN By 910/1-6 / Bydgoszcz
 • Marek Majka

  Przekazane materiały dotyczą I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, w którym Marek Majka uczestniczył jako delegat regionu bydgoskiego NSZZ „Solidarność”. Składają się na nie m.in. druki ulotne, program wyborczy Marka Majki przedstawiony na gdańskim zjeździe.

  IPN By 909/1-14 / Bydgoszcz
 • Zenon Kubasiński

  Zenon Kubasiński przekazał pamiątki po swym ojcu Stefanie Kubasińskim, na które składają się dokumenty dotyczące służby w przedwojennym wojsku polskim oraz jego pobytu w niemieckiej niewoli.

  IPN By 931/1 / Bydgoszcz
 • Magdalena Musiał

  Broszura pt. Radomski czerwiec ’76 Solidarność, Radom 1981

  IPN Gd 536/81 / Gdańsk
 • Jarosław Mocarski

  Kopie dokumentów dotyczących Franciszki i Aleksandra Mocarskich, zamordowanych w Lesie Szpęgawskim w listopadzie 1939 r.

  IPN Gd 536/75 / Gdańsk
 • Władysław Dobrowolski

  Fragment kopii relacji dotyczącej utworzenia Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie w 1925 r. Relacja Władysława Dobrowolskiego dotycząca spotkania z żołnierzem AK w styczniu 1945 r. Kopie dokumentów z sierpnia i września 1863 r. dotyczących służby Konstantego Sokołowskiego w szeregach powstańczych. Kserokopia fragmentu książki o Powstaniu Styczniowym.

  IPN Gd 536/97 / Gdańsk
 • Andrzej Kowalski

  Koperta z pieczątkami Komitetu Strajkowego Stoczni Remontowej „Radunia”, Komitetu Strajkowego w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, Komitetu Strajkowego Zarządu Portu w Gdyni, Komitetu Strajkowego Stoczni Remontowej „Nauta” w Gdyni z 1980 r., kartka pocztowa z 1982 r. przysłana przez żonę do Andrzeja Kowalskiego osadzonego w Zakładzie Karnym w Potulicach. Folder wydany przez Społeczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 roku w Gdyni poświęcony historii pomnika.

  IPN Gd 536/98 / Gdańsk
 • Kazimierz Stopa

  Zeszyty grupowych Grup Partyjnych nr 4 i 6 POP PZPR przy Stacji Gdańsk Port Północny za lata 1977-1980, dzienniki szkoleń partyjnych POP PZPR przy Stacji Gdańsk Port Północny, dokumenty dotyczące przeprowadzonych rozmów indywidualnych z członkami POP PZPR przy Stacji Gdańsk Port Północny za lata 1972-1979, dokumenty dotyczące zebrań Grup Partyjnych POP PZPR przy Stacji Gdańsk Port Północny za lata 1975-1979, zeszyt podziału czynności i zleceń stałych członków i kandydatów POP PZPR przy Stacji Gdańsk Port Północny za lata 1977-1980, dowody wpłaty składek partyjnych POP PZPR przy Stacji Gdańsk Port Północny za 1980 r., kopia ulotki Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z siedzibą w Porcie Gdańskim z dnia 17-12-1981 r.

  IPN Gd 1032 / Gdańsk

Wybierz Strony