Nawigacja

Zaufali nam

Ilość rekordów w bazie

544
 • Maria Brykczyńska

  Wspomnienia Marii Brykczyńskiej z okresu II wojny światowej wraz z dołączonymi dokumentami w języku niemieckim.

  IPN BU 1467/140 / Warszawa
 • Heather Milligan

  Dzienniki, korespondencja, zdjęcia, legitymacje oraz inne pamiątki po "Cichociemnym", kpt. Tadeuszu Starzyńskim.

  IPN BU 3571 / Warszawa
 • Marek Zaręba-Tymieniecki

  Zbiór map rozmieszczenia służb II Korpusu Polskiego z Kompanii Włoskiej.

  IPN BU 3633 / Warszawa
 • Zofia Kamińska

  Taśmy VHS dotyczące działalności kombatanckiej Komendanta Głównego Batalionów Chłopskich gen. Franciszka Kamińskiego

  IPN BU 3625 / Warszawa
 • Bożena Simpson

  Dziennik Z. Grosickiego, Aralsk 8.03.1942 - Plymoutch 1.09.1942 r. Zapiski ręczne.

  IPN BU 3621 / Warszawa
 • Wojciech Trąbczyński

  Mapy Generalnego Sztabu Armii Czerwonej dotyczące okolic Płocka oraz Płońska.

  IPN BU 3579 / Warszawa
 • Barbara Roś

  Wspomnienia dotyczące losów wojennych Andrzeja Bylickiego.

  IPN BU 1467/151 / Warszawa
 • Jerzy Ostrowski

  Wydawnictwa drugiego obiegu.

  IPN BU 3598 / Warszawa
 • Bożenna Janocińska

  Zbiór dokumentów dotyczących Bronisława Chwalczuka, więźnia obozów w Stutthof i Sachsenhausen.

  IPN BU 1467/170 / Warszawa
 • Apolonia Urbaniak

  Wspomnienia i relacje dotyczące okresu II wojny światowej, działalności konfidenta Rychlika, rozstrzelania fleczera Stanisława Majewskiego i Jana Królaka / Wspomnienia i relacje dotyczące okresu II wojny światowej, dotyczące ludności żydowskiej zamieszkującej wioski Burakowo, Łomianki, Dąbrowa / Wspomnienia dotyczące losów rodziny Tuszyńskich, zamieszkującej gminę Łomianki w okresie II wojny światowej / Relacja, dotycząca zbrodni popełnionej na dwóch chłopcach pochodzących z Legionowa: Eugeniuszu Żebrowskim i Władysławie Kowaliku / Relacja, dotycząca rodziny Jana i Magdaleny Matuszewskich. Wspomnienia z okresu II wojny światowej, wykaz osób prześladowanych i więźniów rozstrzelanych przez Niemców w latach 1939-1945 na terenie Burakowa

  IPN BU 1467/150, IPN BU 1467/167, IPN BU 1467/175, IPN BU 1467/176, IPN BU 1467/179 / Warszawa
 • Maciej Wojciechowicz

  Dokumentacja sprawy sądowej przeciwko Maciejowi Wojciechowiczowi oskarżonemu o znieważenie symboli międzynarodowego ruchu robotniczego, dokumenty związane ze zwolnieniem z pracy, życiorys.

  IPN BU 3606 / Warszawa
 • Krzysztof Łańcucki

  Materiały dotyczą ojca, ppor. rez. 50 Pułku Piechoty Włodzimierza Łańcuckiego, zamordowanego przez Sowietów w Katyniu w 1941 r. i matki, Heleny Łańcuckiej, zesłanej przez Sowietów w głąb ZSRR, a następnie pełniącej funkcje nauczycielki i kierowniczki szkoły w Osiedlu Polskim w Tengeru w Brytyjskiej Afryce Wschodniej. Materiały zostały przekazane z Australii.

  IPN BU 3647 / Warszawa
 • Grzegorz Zdanek

  K. Jamar „Śladami gąsienic Pierwszej Dywizji Pancernej”. / Wspomnienia Alicji Gościmskiej. Udział placówki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi przy ul. Elektoralnej w Warszawie w Powstaniu Warszawskim.

  IPN BU 3644, IPN BU 3645 / Warszawa
 • Katarzyna Skansberg

  Zbiór dokumentów zgromadzonych przez Włodzimierza Mizgier-Chojnackiego, dotyczących działalności polskiego ruchu oporu we Francji.

  IPN BU 3609/1 / Warszawa
 • Roger Pickering

  Dokumenty, głównie artykuły z prasy zagranicznej, dotyczące Bohdana Machuli.

  PN BU 1467/177 / Warszawa
 • Jerzy Urban

  Dokumenty (oryginały i kopie) głównie z okresu sprawowania funkcji Rzecznika Prasowego Rządu, w tym własne notatki – prawdopodobnie z tezami do konferencji prasowych - pisma urzędowe, korespondencja z osobami sprawującymi najwyższe funkcje rządowe (M. Rakowski, W. Jaruzelski) zawierająca komentarze do ówczesnej sytuacji politycznej oraz sugestie działań jakie należałoby podjąć w podejmowanych sprawach, wstępne wersje tekstów, brudnopisy.

  IPN BU 3583 / Warszawa
 • Małgorzata Korzycka

  Zestawienie sprawozdań o zajściach jakie miały miejsce w związku z akcją likwidowania nowicjatów i zakonnych seminariów duchownych w Polsce oraz odpis odezwy Biskupów Polskich do wiernych w tej sprawie. Dokument przesłany według rozdzielnika do wiadomości Wicepremiera Antoniego Korzyckiego.

  IPN BU 3569 / Warszawa
 • Lech Kiełczewski

  Kserokopia dokumentów Komendanta Polskiej Policji w Warszawie Aleksandra Reszczyńskiego, dotyczące okoliczności jego śmierci w 1943 r. Prawdopodobnie został zamordowany przez Komunistyczny Ruch Oporu.

  IPN BU 3574 / Warszawa
 • Leszek Korn

  Niepublikowany wywiad z Władysławem Gomółką z 1971 r.

  IPN BU 3581 / Warszawa
 • Barbara Czekanowska-Bukowiecka

  Listy więźnia politycznego Jerzego Czekanowskiego do rodziny z okresu stalinizmu w Polsce.

  IPN BU 3590 / Warszawa

Wybierz Strony