Nawigacja

Zaufali nam

Ilość rekordów w bazie

544
 • Dariusz Florczak

  Wydawnictwa podziemia niepodległościowego (drugi obieg).

  IPN BU 3720 / Warszawa
 • Tadeusz Bogucki

  Materiały dotyczą losów Tadeusza Boguckiego w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym, w tym służby wojskowej w 2. Batalionie Budowlanym. Część materiałów zostało przekazanych do zasobu archiwalnego IPN w formie kopii.

  IPN BU 1467/147 / Warszawa
 • Rafał Witek

  Materiały dotyczą Władysława Domina, byłego żołnierza 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Materiały zostały pozostawione w zasobie archiwalnym IPN w formie kopii.

  IPN BU 1467/145 / Warszawa
 • Józefa Jamorek

  Materiały rodzinne, w tym dotyczące zsyłki rodziny Józefy Jamorek do Kazachstanu. Materiały zostały pozostawione w zasobie archiwalnym IPN w formie kopii.

  IPN BU 1467/144 / Warszawa
 • Jan Kansy

  Materiały dotyczą protestu studenckiego we Wrocławiu podczas wydarzeń marcowych 1968 r. Zawierają ulotki i rezolucje studenckie oraz uchwałę jednego z wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie protestu. Materiały zostały przesłane ze Szwajcarii.

  IPN BU 1467/143 / Warszawa
 • Konrad Dobrosielski

  Darczyńca przekazał do zasobu Archiwum IPN oryginalne odznaczenie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, należące do Pana Wacława Dobrosielskiego (ojca darczyńcy).

  IPN BU 1467/172 / Warszawa
 • Jolanta Dobrosielska

  Przekazane do zasobu dokumenty dotyczą Heleny Chwalczuk z d. Jezierskiej. Na zbiór składają się niemieckie dokumenty z okresu II wojny światowej, fotografie oraz materiały osobiste.

  IPN BU 1467/171 t. 1-2 / Warszawa
 • Zbigniew Gajda

  Album z fotografiami (21 szt.) dotyczący obchodów uroczystości „XXX lat w Służbie Narodu” w Częstochowie.

  IPN BU 3712 / Warszawa
 • Aleksandra Różycka

  Pamiętnik Renaty Reiter, pochodzącej z żydowskiej rodziny komunistycznej. Pamiętnik obejmuje lata przedwojenne, okres II wojny światowej w okupowanym Lwowie i okres powojenny.

  IPN BU 1467/159 / Warszawa
 • Grzegorz Kuczyński

  Wspomnienia Hanny Świniarskiej-Kuczyńskiej z okresu II wojny światowej.

  IPN BU 1467/155 / Warszawa
 • Stanisław Dąbrowski

  Elektroniczne kopie dokumentów dotyczących Wojciecha Kasprzaka, ur. 27.02.1890 r., s. Wojciecha i Marianny z d. Majewskiej, książeczka wojskowa, fotografia, listy do żony.

  IPN BU 1467/174 / Warszawa
 • Jolanta Dobrosielska

  Zbiór dokumentów dotyczących Bronisława Chwalczuka, więźnia obozów w Stutthof i Sachsenhausen.

  IPN BU 1467/170 / Warszawa
 • Bronisław Jurkowski

  Informacja wydana przez KGB USRR w Żytomierzu dotycząca okoliczności aresztowania oraz śmierci Bazylego Jurkowskiego s. Antoniego (ur. 1894 – rozstrzelany 27.08.1937 r.) i Jana Jurkowskiego s. Antoniego (ur. 1989 r. – rozstrzelany 28.12.1937 r.), zaświadczenie o śmierci Jana Jurkowskiego.

  IPN BU 1467/165 / Warszawa
 • Danuta Lipińska

  Zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego o powrocie do Polski z terytorium ZSRR Czesława Kozłowskiego ur. 23.10.1920 r.

  IPN BU 1467/162 / Warszawa
 • Wanda Gadowska

  Kopie dokumentów dotyczących Stanisława Obłuskiego, ur. 29.01.1906 r. , zm. 3.10.1942 r.

  IPN BU 1467/161 / Warszawa
 • Henryk Konrad Konieczny

  Nagranie uroczystości pogrzebowych bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

  IPN BU 3570 / Warszawa
 • Jan Rudziński

  Prywatne archiwum dotyczące ojca Jana Rudzińskiego: Stanisława Piotra Rudzińskiego - adwokata, który z ramienia Armii Krajowej został upoważniony w 1942 roku do tworzenia polskiej administracji na terenach ówczesnych Prus.

  IPN BU 3686 / Warszawa
 • Teresa Kadłuczka

  Kopie cyfrowe wspomnień, fotografii i dokumentów dotyczących rodzinnych losów.

  IPN BU 1467 /178 / Warszawa
 • Jarosław Kurek

  Fotografie dotyczące udziału harcerzy "Białej Służby" w zabezpieczeniu uroczystości z udziałem Papieża Jana Pawła II w Warszawie i Gdańsku podczas III pielgrzymki papieskiej do Polski w 1987 r. oraz jedno zdjęcie uczestników ceremonii pogrzebowej kard. Stefana Wyszyńskiego.

  IPN BU 3620 / Warszawa
 • Elżbieta Dudzińska

  Wspomnienia "Żołnierz czterech wojen", dotyczące mjra Władysława Hebrowskiego, imię ojca: Franciszek, ur. 26.06.1896 r. w miejscowości Borki Wielkie koło Tarnopola.

  IPN BU 1467/146 / Warszawa

Wybierz Strony