Nawigacja

Zaufali nam

Ilość rekordów w bazie

544
 • Mariusz Patelski

  Archiwum Niezależnego Zrzeszenia Studentów (m.in. druki bezdebitowe środowiska akademickiego z Opola i Krakowa, postulaty NZS Wyższych Szkół Pedagogicznych).

  IPN Wr 470/79 / Wrocław
 • Antonina Grzybek

  Mapa niemieckich obozów nazistowskich na terenie Polski w latach 1939-1945; biogram Antoniny Grzybek zd. Kisielewskiej (kserokopia).

  IPN Wr 470/78 / Wrocław
 • Ewa Michurska

  Korespondencja przedwojenna, listy obozowe Zygmunta Wróblewskiego, fotografia i legitymacja Kazimierza Koszarka - byłego jeńca wojennego z Murnau, i in. (1932-1945) - kopie cyfrowe.

  IPN Wr 470/77 / Wrocław
 • Iwona Stankiewicz

  Zdjęcia dotyczące działalności Niezależnego Teatru "Scena Czterdzieści i Cztery" w Jeleniej Górze działającego w latach 1983-1986 (kopie cyfrowe).

  IPN Wr 470/76 / Wrocław
 • Elżbieta Wiatr Winerowicz

  Dokumenty i fotografie z lat 1920-1942 oraz zaświadczenie Państwowego Muzeum w Oświęcimiu z 1977 r. dotyczące Józefa Wiatra, 1942-1977.

  IPN Wr 470/75 / Wrocław
 • Beata Janiszewska

  Dokumenty i fotografie dotyczące Wiktora Janiszewskiego żołnierza PSZ na Zachodzie, służącego w dywizjonie 305 Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii (1930-1996) - kopie cyfrowe.

  IPN Wr 470/74 / Wrocław
 • Janusz Franciszek Dziwota

  Dokumentacja dotycząca działaności Franciszka Dziwoty "Orzechowskiego", żołnierza WiN, koła Leżajsk-Zasanie, 1947 r. (kserokopia).

  IPN Wr 470/73 / Wrocław
 • Ryszard Oszytko

  Dokumentacja dotycząca działaności w NSZZ "Solidarność" KZ Lokomotywownia w Nysie, 1981 r. (kserokopia i 2 płyty DVD).

  IPN Wr 470/72 / Wrocław
 • Stanisław Izydor Grabowiecki

  Oświadczenie z dnia 15.02.1989 r. dotyczące spotkania organizacyjnego Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego "Solidarność" w Opolu, 1989 r. (kserokopia).

  IPN Wr 470/71 / Wrocław
 • Bronisław Filipowicz

  Zbiór fotografii przedstawiających m.in.: pogrzeb księdza Stanisława Suchowolca – wikarego parafii Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku (3 luty 1989 r.), obchody 500-lecia śmierci Św. Kazimierza w parafii Św. Kazimierza w Białymstoku (14 październik 1984 r.) oraz fotografie i fotokopie związane z upamiętnieniem księdza Jerzego Popiełuszki i fotokopia plakatu studentów Filii Uniwersytetu Warszawskiego (10 marca 1985 r.)

  IPN Bi 683 / Białystok
 • Józef Bardłowski

  Kopie elektroniczne slajdów przedstawiających Mszę Świętą zorganizowaną spontanicznie po zamachu na Papieża Jana Pawła II w dn. 14 maja 1981 r., przy Politechnice Białostockiej, ul. Zwierzyniecka

  IPN Bi 685 / Białystok
 • Mariola Kozłowska

  Kopie elektroniczne fotografii i dokumentów dotyczących Michała Grynasza, imię ojca: Józef, ur. 14 kwietnia 1907, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, uczestnika kampanii wrześniowej w Polsce, w latach 1939-1941 internowanego w ZSRS, po amnestii żołnierza Armii Andersa, następnie w latach 1942-1944 po przekroczeniu granicy radziecko-perskiej służącego w 5 Pułku Artylerii Przeciwpancernej na terenie Środkowego Wschodu, w latach 1944-1945 uczestnika kampanii włoskiej

  IPN Bi 686 / Białystok
 • Danuta Wołosiewicz

  Kopie elektroniczne 12 fotografii przedstawiających żołnierzy z Armii Andersa, wśród nich Tomasz Sadowski

  IPN Bi 687 / Białystok
 • Jan Kazieczko

  W skład przekazanych materiałów wchodzą dokumenty dotyczące represji stosowanych przez władze PRL w stosunku do ks. Jana Kazieczko w związku z prowadzoną przez niego działalnością duszpasterską

  IPN Sz 798 / Szczecin
 • Stefan Jaroszewicz

  W skład przekazanych materiałów wchodzą dokumenty i zdjęcia związane z rodziną Jaroszewiczów z lat 1940-1977. Między innymi materiały dotyczące zsyłki na Syberie, pobytu w Iranie i w Ugandzie oraz służby w Armii Andresa.

  IPN Sz 799 / Szczecin
 • Tadeusz Hipp

  W skład przekazanych materiałów wchodzi między innymi album pamiątkowy dot. KBW ,, 15 lat w służbie ludowej ojczyny”.

  IPN Sz 800 / Szczecin
 • Jerzy Lichtarowicz

  W skład przekazanych materiałów wchodzą między innymi wspomnienia Wandy Szendzielarz i pamiętniki Jadwigi Lichtarowicz.

  IPN Sz 801 / Szczecin
 • Grzegorz Węgrzyn

  W skład przekazanych materiałów wchodzi kolekcja materiałów ikonograficznych dotyczących ,,Solidarności”.

  IPN Sz 802 / Szczecin
 • Zygmunt Trepka-Topór

  W skład przekazanych materiałów wchodzą dokumenty dotyczące represji stosowanych przez władze PRL w stosunku do Artura i Zygmunta Sularza w związku z ich działalnością w ,,Solidarności” rolniczej.

  IPN Sz 803 / Szczecin
 • Eugeniusz Siemaszko

  Dokumentacja dotycząca polskiej konspiracji działającej na terenie Wileńszczyzny w końcowym okresie II wojny światowej (lata 1944-1945). Największą część darowizny stanowią pisma wydawane przez polskie podziemie

  IPN By 854/1-47 / Bydgoszcz