Zaufali nam

Klauzula informacyjna dla osoby przekazującej materiał do zasobu archiwalnego
Instytutu Pamięci Narodowej ‑ Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu przekazania, przechowywania, opracowywania oraz zabezpieczenia materiału archiwalnego ukazującego losy Narodu Polskiego w latach 1917-1990 włączonego do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej;

w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody:

 1. w celu związanym z upublicznieniem przekazanego przez Panią/Pana materiału włączonego do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej;
 2. w celu publikacji Pani/Pana wizerunku na potrzeby zamieszczenia informacji o darczyńcy i przekazanym materiale archiwalnym poprzez publikacje i wystawy organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a (wyrażenia przez Panią/Pana zgoda) i lit. c (spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO oraz art. 28 i art. 29 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej ‑ Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej ‑ Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP:

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez Administratora danych oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych w celach określonych w punktach b i c jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w IPN-KŚZpNP rzeczowym wykazie akt, określonym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowy do celów określonych w punktach b i c Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody oraz do czasu zakończenia publikacji na stronach internetowych, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Instytutu Pamięci Narodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowy do celów określonych w punktach b i c przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Ilość rekordów w bazie

1377
 • Lech Jan Jamka

  W skład przekazanych materiałów wchodzą dokumenty i fotografie z lat 80-tych ubiegłego wieku dot. działalności opozycyjnej Elżbiety i Lecha Jana Jamki na emigracji. Przekazane materiały zawierają m.in. egzemplarze gazet z Kanady, Niemiec, USA, w których publikowane były artykuły Lecha Jan Jamki oraz prasę wydawaną przez rodzinę Jamków na terenie Niemiec. / Zbiór fotografii dotyczący działalności opozycji demokratycznej na emigracji w Niemczech

  IPN Sz 785/1-15 / Szczecin
 • Paweł Murawski

  W skład przekazanych materiałów wchodzą dokumenty i fotografie z lat 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku dot. grudnia 70’, antypochodu z 01-05-1971 r. oraz działalności darczyńcy w samorządzie pracowniczym w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. / W skład przekazanych materiałów wchodzi literatura bezdebitowa z Polski i za granicy z lat 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku.

  IPN Sz 789/1-22 / Szczecin
 • Krystyna Kamińska

  W skład przekazanych materiałów wchodzą pamiątki po Antonim Koplu żołnierzu 2 Pułku Szwoleżerów Rokitiańskich. Przekazane materiały zawierają m.in. fotografie dotyczące 2 Pułku Szwoleżerów Rokitiańskich, fotografie z pogrzebu Marszałka Józefa Piłsudskiego, odznaczenia oraz mały modlitewnik żołnierski wydany w 1942 r. w Londynie.

  IPN Sz 784 / Szczecin
 • Janina Chrabąszczewicz

  W skład przekazanych materiałów wchodzą dokumenty dotyczące głośnego w Szczecinie w latach 50. ubiegłego wieku procesu o charakterze politycznym w sprawie Kazimierza Chrabąszczewicza. Przekazane materiały zawierają m.in. postanowienia sądów różnych instancji, wycinki prasowe oraz spis mienia rodziny Chrabąszczewiczów zajętego przez urzędników.

  IPN Sz 781 / Szczecin
 • Andrzej Naklicki

  W skład przekazanych materiałów wchodzą dokumenty z lat 80. ubiegłego wieku obrazujące działalność darczyńcy w organizacji ,,Wolność i Pokój” oraz represji jakie były stosowane przez organy państwa w związku z działalnością opozycyjną. Przekazane materiały zawierają m.in. postanowienia o zarządzeniu przeszukania, wezwania do stawienia się w siedzibie WUSW w Szczecinie, oraz postanowienie Kolegium ds. Wykroczeń.

  IPN Sz 777 / Szczecin
 • Henryk Gruszczyński

  W skład przekazanych materiałów wchodzą zdjęcia z 1981 r. dotyczące demonstracji NSZZ ,,Solidarność” w Szczecinie.

  IPN Sz 775 / Szczecin
 • Eugeniusz Szymala

  W skład przekazanych materiałów wchodzą akta spraw obrońcy wojskowego reprezentującego w okresie stanu wojennego osoby internowane oraz wspomnienia i relacje z tego okresu.

  IPN Sz 749 / Szczecin
 • Elżbieta Jamka

  W skład przekazanych materiałów wchodzą dokumenty i fotografie z lat 80-tych ubiegłego wieku dot. działalności opozycyjnej Elżbiety i Lecha Jana Jamki na emigracji. Przekazane materiały zawierają m.in. egzemplarze gazet z Kanady, Niemiec, USA, w których publikowane były artykuły Lecha Jan Jamki oraz prasę wydawaną przez rodzinę Jamków na terenie Niemiec. / Zbiór fotografii dotyczący działalności opozycji demokratycznej na emigracji w Niemczech

  IPN Sz 785/1-15 / Szczecin
 • Artur Frey

  W skład przekazanych materiałów wchodzi kilkanaście tomów czasopisma: "Niepodległość" (czasopismo poświęcone dziejom polskich walk wyzwoleńczych w dobie popowstaniowej pod redakcją Leona Wasilewskiego wydawane w latach 1929-1939).

  IPN Sz 434 / Szczecin
 • Ewa Gruner-Żarnoch

  W skład przekazanych materiałów wchodzą pamiątki po rodach Grunerów i Mittelstaedt oraz w szczególności po Julianie Grunerze lekarzu, sportowcu i żołnierzu - ofierze zbrodni katyńskiej. Przekazane materiały zawierają m.in. zbiór pamiątek i dokumentów osobistych po dr Julianie Grunerze, dokumenty obrazujące historie rodów Gruner i Mittelstaedt oraz bogaty zbiór fotografii z lat 20. i 30. ubiegłego wieku (fotografie o tematyce rodzinnej, wojskowej i sportowej).

  IPN Sz 774 / Szczecin
 • Helena Zielińska

  W skład przekazanych materiałów wchodzi literatura bezdebitowa z lat 80. ubiegłego wieku, zdjęcia z manifestacji ,,Solidarności” w Szczecinie, płyty winylowe z pieśniami patriotycznymi oraz wpinki i plakietki.

  IPN Sz 792 / Szczecin
 • Teresa Dziembowska

  W skład przekazanych materiałów wchodzi literatura bezdebitowa z lat 80. ubiegłego wieku, zbiór modlitw z okresu stanu wojennego, zdjęcia z manifestacji ,,Solidarności” i pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki oraz materiały ikonograficzne dotyczące opozycji.

  IPN Sz 793 / Szczecin
 • Witold Kotlęga

  W skład przekazanych materiałów wchodzi zbiór plakatów i ulotek z okresu lat 80. ubiegłego wieku.

  IPN Sz 797 / Szczecin
 • Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział w Szczecinie

  W skład przekazanych materiałów wchodzą akta osobowe członków Stowarzyszenia. Przekazane dokumenty zawierają szereg informacji dotyczących represji z motywów politycznych w okresie stalinowskim np. wyroki sądowe, dokumenty potwierdzające przymusowe odosobnienie w więzieniu lub obozie pracy lub materiały mówiące o doznanym uszczerbku na zdrowiu na skutek uwięzienia.

  IPN Sz 646 / Szczecin
 • Region Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy

  Zbiór materiałów po niemieckim obozie pracy przymusowej i fabryce amunicji „L.H.M. SPECK”. W skład przekazanych materiałów wchodzą artefakty i dokumenty odnalezione w trakcie remontu budynków będących dawniej częścią fabryki amunicji „L.H.M. SPECK” i obozu pracy przymusowej. W skład przekazanych materiałów wchodzą między innymi metalowe identyfikatory, plany baraku obozowego, oraz szereg bardzo zniszczonych dokumentów.

  IPN Sz 764 / Szczecin
 • Jerzy Piosicki

  W skład przekazanych materiałów wchodzi literatura bezdebitowa z lat 80. ubiegłego wieku.

  IPN Sz 766 / Szczecin
 • Andrzej Jarmołowicz

  W skład przekazanych materiałów wchodzą dokumenty dotyczące repatriacji z terenu Wileńszczyzny na Pomorze Zachodnie Franciszka Tetańca i Antoniny Filistowicz. Przekazane materiały zawierają m.in. zaświadczenia oraz karty ewakuacyjne.

  IPN Sz 767 / Szczecin
 • Eugeniusz Ast

  W skład przekazanych materiałów wchodzi prasa bezdebitowa z lat 80-tych ubiegłego wieku

  IPN Sz 768 / Szczecin
 • Janusz Piskorowski

  W skład przekazanych materiałów wchodzą pamiątki po Władysławie Gasiulisie (Dubickim) poloniście i działaczu społecznym z Wileńszczyzny. Przekazane materiały zawierają m.in. dokumenty osobiste po Władysławie Gasiulisie w tym zbiór materiałów epistolograficznych, kroniki Wiejskiego Uniwersytetu Społecznego na Wileńszczyźnie, szereg dokumentów dotyczących działalności organizacji studenckich w Wilnie takich jak Akademicki Klubu Włóczęgów Wileńskich czy Koła Polonistów Słuchaczy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, oraz zbiór fotografii z lat 20. i 30. ubiegłego wieku.

  IPN Sz 771 / Szczecin
 • Mariusz Patelski

  Archiwum Niezależnego Zrzeszenia Studentów (m.in. druki bezdebitowe środowiska akademickiego z Opola i Krakowa, postulaty NZS Wyższych Szkół Pedagogicznych).

  IPN Wr 470/79 / Wrocław