Nawigacja

Zaufali nam

Ilość rekordów w bazie

544
 • Maciej Chwilczyński

  Fotografie z opisem przyczyn śmierci oraz miejsca pochówku por. Leszka Kowalskiego żołnierza AK.

  IPN BU 3677 / Warszawa
 • Sergiusz Papliński

  Fotografie Sergiusza Paplińskiego ps. "Kawka" z okresu służby w oddziale Antoniego Hedy ps. "Szary" oraz okresu emigracji w Londynie.

  IPN BU 3667 / Warszawa
 • Janusz Urbanowski

  Relacja Adama Stankiewicza dotycząca działań partyzanckich w czasie II wojny św. w gminie Sadowne i okolicach.

  IPN BU 1467/186 / Warszawa
 • Andrzej Wierzbicki

  Życiorys Władysława Wierzbickiego, który w czasie Powstania Warszawskiego kierował łącznością w sztabie płk. Wachnowskiego.

  IPN BU 1467/184 / Warszawa
 • Krzysztof Kotyński

  Darczyńca przekazał do zasobu Archiwum IPN dwie fotografie przedstawiające ofiary niemieckiego obozu dla jeńców wojennych zlokalizowanego w m. Suchożebry (Stalag 366 Siedlce). Przekazujący nie posiadał informacji o pochodzeniu i okoliczności pozyskania zdjęć.

  IPN BU 1467/169 / Warszawa
 • Jadwiga Łoś

  Wspomnienia Walentego Wołczaka pseudonim „Wilczek”, żołnierza 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej, VI batalionu pod dowództwem kapitana Stanisława Dedelisa pseudonim „Pal”. Działalność AK na terenach Wileńszczyzny. Wiktor Żyzdryń - pisma w sprawie odszkodowania za okres robót przymusowych.

  IPN BU 3710 / Warszawa
 • Dariusz Rączka

  Relacja świadka pierwszego transportu tarnowskiego do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu oraz oświadczenia Jana Rączki dotyczące Piotra Koziejko i Włodzimierza Pawłowskiego.

  IPN BU 3709 / Warszawa
 • Jolanta Kujawska

  Materiały dotyczące Stanisława Rozwora, żołnierza baterii 6 i 7, 1 Pułku Artylerii Ciężkiej, biorącego udział w działaniach wojennych w 1939 r. w rejonie Puszczy Kampinoskiej, w tym życiorys, zdjęcie 7 baterii.

  IPN BU 1467/181 / Warszawa
 • Mieczysław Kurek

  Pamiętnik z okresu zesłania na terytorium Syberii.

  IPN BU 1467/180 / Warszawa
 • Karol Tkaczyk

  Kopia cyfrowa albumu z wytłoczonym napisem „Danzig’s Befreiung”, w którym na 13 kartach umieszczono 60 niemieckich fotografii propagandowych.

  IPN BU 3693 / Warszawa
 • Zacheusz Orłowski

  Relacja naoczna Zacheusza Orłowskiego z dn. 5 kwietnia 1942 r. we wsi Helenów pow. Kozienice dotycząca rozstrzelania jego ojca przez Niemców.

  IPN BU 1467/185 / Warszawa
 • Franciszek Pajnowski

  Relacja płk. w stanie spoczynku Franciszka Pajnowskiego dotycząca działalności dowódcy eskadry śmigłowców bojowych, kpt. pil. Lecha Staniszewskiego, w WSK PZL w Świdniku w dniach 13-18.12.1981 r., czyli podczas wprowadzania stanu wojennego. / Relacja płk. w st. sp. Franciszka Pajnowskiego dotycząca odprawy służbowej słuchaczy i wykładowców Akademii Sztabu Generalnego WP w dniu 19.01.1971 r., na której omawiane były sprawy związane z tzw. wydarzeniami grudniowymi 1970 r. na Wybrzeżu.

  IPN BU 1467/154, 173 / Warszawa
 • Teresa Grabczan

  Materiały dotyczą działalności opozycyjnej w PRL na początku lat 80. XX w. Zawierają m.in. czasopisma "drugiego obiegu", odpisy dokumentów programowych, oświadczeń, komunikatów i odezw NSZZ "Solidarność", Robotniczego Ruchu Narodowego afiliowanego przy KPN i Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, a także materiały związane ze strajkiem studenckim na Akademii Medycznej w Warszawie w 1981 r.

  IPN BU 3622 / Warszawa
 • Anna Łacic

  Dokumentacja dotycząca losów Augustyna Szynkarczuka, w tym fotografie z obozów jenieckich oraz anonimowe wspomnienia z powrotu w 1944 r. do Polski; fotografie Wacława Sacia, służącego prawdopodobnie w 34 Pułku Piechoty.

  PN BU 1467/152-153 / Warszawa
 • Maria Babicka

  Materiały dotyczą Michała Stalskiego, ochotnika podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., więźnia łagrów w Republice Komi i żołnierza Armii Andersa podczas II wojny światowej. Materiały zostały przekazane do zasobu archiwalnego IPN w formie kopii.

  IPN BU 3578 / Warszawa
 • Ewa Jędryka

  Materiały dotyczą pracy przymusowej w III Rzeszy matki darczyńcy: Reginy Jędryki i babci: Bronisławy Kuran.

  IPN BU 1467/166 / Warszawa
 • Fryderyk Karski

  Materiały dotyczą pobicia Fryderyka Karskiego przez funkcjonariuszy MO w 1957 r. W skład daru weszły także wytyczne ideowo-polityczne PAX z 1965 r. i szkolny atlas geograficzny po niemiecku, wydany w 1942 r.

  IPN BU 1467/163 / Warszawa
 • Anna Kotyś

  Dokumenty z okresu II wojny światowej i okresu powojennego dotyczące inwalidy wojennego, byłego żołnierza 5. Pułku Artylerii Lekkiej podczas wojny obronnej 1939 r., Wojciecha Tomaszka i Tadeusza Warneckiego, zamordowanego przez Niemców w obozie koncentracyjnym KL Neuengamme w 1945 r.

  IPN BU 1467/160 / Warszawa
 • Zygmunt Piechociński

  Działalność opozycyjna Kazimierza Piechocińskiego prowadzona w formie korespondencji z najwyższymi urzędami w PRL.

  IPN BU 3711 / Warszawa
 • Czesława Palewicz

  Relacja dotycząca losów wuja: Ignacego Kozłowskiego i ojca: Tadeusza Palewicza, zamordowanego przez Niemców w 1942 r.

  IPN BU 1467/157 / Warszawa

Wybierz Strony