O projekcie

Szanowni Państwo!

Od ponad 15 lat jedną z największych trosk Instytutu Pamięci Narodowej jest próba zachowania pamięci o życiu w kraju i za granicą pokoleń Polaków. Te ludzkie losy, stanowiące element historii, spisane w rozmaitej formie, staramy się ocalić od zapomnienia, ale też od zniszczenia, poprzez systematyczną pracę archiwalną polegającą na ich gromadzeniu, przechowywaniu, opracowywaniu, zabezpieczaniu i udostępnianiu. Zgromadzone w szufladach, w piwnicach, na strychach dokumenty, do których z czasem nikt nie sięga, po przekazaniu do zasobu Archiwum IPN pozwalają nam tworzyć pamięć narodu. Więcej o projekcie

Zobacz jak pracujemy w IPN

 • Archiwum IPN
  Archiwum IPN
 • Półki z teczkami w Archiwum IPN
  Półki z teczkami w Archiwum IPN
 • Kartoteki w Archiwum IPN
  Kartoteki w Archiwum IPN
 • Półki z teczkami w Archiwum IPN
  Półki z teczkami w Archiwum IPN
 • Prace przy dokumentach w Archiwum IPN
  Prace przy dokumentach w Archiwum IPN
 • Prace przy dokumentach w Archiwum IPN
  Prace przy dokumentach w Archiwum IPN
 • Archiwalia
  Archiwalia
 • Prace wykonywane przez archiwistów
  Prace wykonywane przez archiwistów

Pamiętamy

Codziennie wpływają do Instytutu Pamięci Narodowej od osób prywatnych kolejne dokumenty i kolekcje. Tymi historiami, które zapadły nam szczególnie w pamięć, chcemy się z Państwem podzielić.

Kontakt

Twórz z nami narodowy zasób archiwalny

Jeśli są Państwo zainteresowani przekazaniem materiałów do zasobu Archiwum IPN albo kontaktem z jednym z pracowników, który odpowie na Państwa pytania, zachęcamy do skorzystania z zamieszczonego poniżej formularza.

Klauzula informacyjna

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: a) w celu przekazania, przechowywania, opracowywania oraz zabezpieczenia materiału archiwalnego ukazującego losy Narodu Polskiego w latach 1917-1990 włączonego do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej; w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody: b) w celu związanym z upublicznieniem przekazanego przez Panią/Pana materiału włączonego do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej; c) w celu publikacji Pani/Pana wizerunku na potrzeby zamieszczenia informacji o darczyńcy i przekazanym materiale archiwalnym poprzez publikacje i wystawy organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a (wyrażenia przez Panią/Pana zgoda) i lit. c (spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO oraz art. 28 i art. 29 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez Administratora danych oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych w celach określonych w punktach b i c jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w IPN-KŚZpNP rzeczowym wykazie akt, określonym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowy do celów określonych w punktach b i c Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody oraz do czasu zakończenia publikacji na stronach internetowych, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Instytutu Pamięci Narodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowy do celów określonych w punktach b i c przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

Złóż nam wizytę osobiście w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

Formularz kontakotwy