Nawigacja

Pamiętamy

IPN BU 2388

przekazujący: Irmina Sobczuk

W latach 80. podczas prac ogrodowych na terenie prywatnej posesji, przy ulicy Dygasińskiego na warszawskim Żoliborzu, odnaleziono dokumenty wytworzone w latach 1943-1944 przez Komendę Główną Armii Krajowej. Były one przechowywane przez wiele lat w dwóch szklanych słojach zakopanych w ziemi i przedstawiały bardzo zły stan zachowania. Te 216 kart Pani Irmina Sobczuk przekazała do zasobu archiwalnego IPN w 2011 roku. Niezwłocznie po przyjęciu poddano je zabiegom konserwatorskim.

Materiały dotyczą gospodarki finansowej komórek organizacyjnych Oddziałów Komendy Głównej AK. Są to rozliczenia finansowe, wyciągi z dzienników kasowych, sprawozdania, zestawienia rachunkowe, zestawienia wpływów i wydatków (na opiekę, pomoc uwięzionym, wykup osób, utrzymanie lokali, przewozy, bezpieczeństwo, wydatki personalne, rzeczowe i inne), wystawiane przez szefów poszczególnych wydziałów i biur, oraz protokoły zawierające wnioski oraz oceny po przeprowadzonych kontrolach gospodarki pieniężno-materiałowej, między innymi wniosek sygnowany przez Tadeusza Komorowskiego, Komendanta Głównego AK, dziennik kasowy „11” (Oddział I) na maj 1944 r., a także protokół ppłk. dypl. Antoniego Kruczyńskiego – „Rawy 77” z pochwałą skierowaną do płk. Antoniego Sanojca –„Kortuma”, Szefa „11”, przez Tadeusza Komorowskiego.

W aktach występuje szereg informacji o działalności AK – akcjach, aresztowaniach, stratach finansowych i osobowych, spaleniach, kradzieżach.

Nie są znane okoliczności, w jakich dokumenty zostały ukryte.