Nawigacja

Pamiętamy

IPN Ld 721

przekazujący: Jacek Klinkiewicz, Radosław Purgał, Tomasz Stefaniak, Piotr Swaczyna, Marek Wiernik

W styczniu 2018 r. w siedzibie łódzkiego IPN odbyło się spotkanie przedstawicieli Oddziałowego Archiwum z byłymi członkami Komitetu Uczelnianego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Łódzkiej. Przybyli goście przekazali do zasobu archiwalnego IPN dokumentację dotyczącą działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Łódzkiej, wśród której znalazły się m.in.: druki bezdebitowe w postaci Biuletynu Informacyjnego NZS Politechniki Łódzkiej wydawanego w latach 1985-1987, zeszyty samokształceniowe wydawane na zamówienie NZS PŁ przez Łódzki Zespół Oświaty Niezależnej czy też album fotograficzny przedstawiający wydarzenia z 13 grudnia 1981 r. w Łodzi. Przekazujący byli zarazem autorami większości tekstów znajdujących się w Biuletynie Informacyjnym NZS PŁ.