Nawigacja

Pamiętamy

IPN Ld 706

przekazujący: prof. Janusz Turowski

Pan prof. Janusz Turowski wybitny naukowiec, emerytowany wykładowca akademicki, przekazał w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci wspomnienia dotyczące aresztowania i zsyłki jego rodziny w głąb ZSRR. Na dar składają się m.in. relacje jego ojca, Bolesława Turowskiego, przedwojennego lekarza z Kowla z wywózki do kopalni węgla w Karagandzie. Natomiast Janusz Turowski, syn Bronisława,  został wywieziony do Pawłodaru, gdzie wstąpił do Polskiej Tajnej Organizacji „Świt”. Ciekawym uzupełnieniem przekazanych relacji są rysunki ilustrujące ówczesną, tragiczną rzeczywistość.